Varför läsa Psaltaren år 2023?

I höst har vi ett samarrangemang med Katedralakademin om Psaltarens relevans idag.

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, leder tre samlingar, som äger rum på Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan, med början den 17 september, 8:e oktober samt 29 oktober. Samtliga sammankomster är kl 15 och det är fri entré.

Varför läsa Psaltaren år 2023?

Bibeln är väldigt mycket en samling böcker med berättelser. Dessa utspelar sig i ett fjärran land i en för länge sedan förfluten tid. Det är inte alltid lätt att se hur dessa berättelser kan hjälpa mig att leva i dagens Stockholm. Det finns dock en bok i Bibeln som är annorlunda – Psaltaren. Den består inte av berättelser, inte av tankar och teorier, inte av sådant som hänt. Den är istället sprängfylld av känslor, starka sådana. Här skriks och gråts det, här jublas det och grubblas.

I snart 2000 år har den kristna kyrkan öst stoff ur Psaltaren. I kloster läser man än idag ur Psaltaren sju gånger om dagen och Martin Luther som skapar det vi kallar psalmer som vi lutheraner älskar att sjunga hämtar texten till dessa nya sånger från Psaltaren. Den som öppnar Psaltaren kan bums känna igen sig i de känslor som där vibrerar från boksidorna.

Under hösten 2023 ska vi tillsammans utforska knappa dussinet av de 150 psalmerna i Psaltaren. Vi samtalar om hur de på ett konkret sätt faktiskt hjälper oss att leva i vår vardag.

Inför sammankomsterna på Själagårdsgatan 13 i Gamla stan kan du förbereda dig genom att inte bara läsa utan också fundera kring frågor inför varje sammankomst. Frågor och läsangivelser publiceras i Programkalendern.

Varför läsa Psaltaren år 2023 (1): Skapelsens under
Varför läsa Psaltaren år 2023 (2): Livet mellan hopplöshet och tillit
Varför läsa Psaltaren år 2023 (3): Vem och vad är jag?