Göteborg

Välkommen till Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Väst.

Verksamheten är huvudsakligen inriktad på dialog mellan judar och kristna i Sverige, men i den västra kretsen har vi utvidgat verksamheten till att även omfatta ett samarbete med företrädare för islam.

Styrelsen i den västra kretsen består av fem personer med förankring i judisk, kristen och muslimsk tro. Vår verksamhet består i att varje år hålla i minst tre föreläsningar eller dialogkvällar med representanter för de tre Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam. Dialogkvällarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria för medlemmar i Samarbetsrådet. Icke medlemmar betalar en avgift om 50:- per evenemang.

Vi framträder dessutom var och en för sig med föreläsningar och framträdanden i skolor, föreningar och religiösa samfund.

Styrelsen för Samarbetsrådet i Göteborg:

Annebelle Gyllenspetz, ordf
E-post: info@gyllenspetz.se
Telefon: 0707 698 888

Cenap Turunc, socialsekreterare
E-post: cenap.Turunc@vastrahisingen.goteborg.se

Peter Borenstein, rabbin
E-post: rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Berit Bornecrantz Dias, teolog och MFA in acting
E-post: berit.bornecrantz@gmail.com

Kim Hansson, religionsvetare
E-post: flimzta@gmail.com