Stockholm

Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Stockholm anordnar regelbundet föredrag och andra program samt en bibelstudiecirkel.

I Samarbetsrådets styrelse, som består av kristna och  judar:

Gunnel Borgegård, ordförande
018-26 24 20. 0708-18 48 08
g.borgegard@gmail.com

Lena Ullman, kassör
kassor@samarbetsradet.se

Ulf Lindgren
ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Kaj Engelhart
kajcaritas@hotmail.com

Hanna Feist-Wechselblatt

Renée Hirschfeld
hirschfeld_gardet@hotmail.com

Bengt Mosesson

Morton H Narrowe
morton.narrowe@bredband.net

Anne Slotte
slotteop@gmail.com

Ulla Flodman Olovsson
Ulla.Olovsson@hotmail.com

F.Misha Jaksic
Misha.Jaksic@skr.org