Stockholm

Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Stockholm anordnar regelbundet föredrag och andra program samt en bibelstudiecirkel.

I Samarbetsrådets styrelse, som består av kristna och  judar:

Gunnel Borgegård, ordförande
018-26 24 20. 0708-18 48 08
g.borgegard@gmail.com, ordforande@samarbetsradet.se

Lena Ullman, kassör
kassor@samarbetsradet.se

Ulf Lindgren
ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Kaj Engelhart

Ruth Michaeli

Renée Hirschfeld

Bengt Mosesson

Eva-Karin Schönbeck

Eva Winiarski

Joachim Främberg

Morton H Narrowe är ständigt adjungerad senior adviser.