Våra kommande program


Webbinarium: From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

Videotips: ett ICCJ-webbinarium från den 5 februari. From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

I detta webbinarium deltar, förutom moderator tillika ICCJ:s ordförande Liliane Apotheker, två lärda män, varav den ene är historiker , Adam Gregerman, och den andre, Lev Topor, kan det mesta om näthat och nya varianter av hatbrott.

Antisemitism är ju ett begrepp som myntas först sent på 1800-talet, men fenomenet antijudaism har funnits i olika former ända från antiken.

Fortsätt läsa ”Webbinarium: From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities”

Trådarna från Rom

Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, och journalisten Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer i historia och nutid.

Nu inbjuds deltagare i dessa studieresor – och alla intresserade – till en studiedag i Uppsala onsdagen den 8 mars 2023, kl 09-17.

Dagen börjar med Sonia Schlossman föreläser om den långa och ofta komplicerade relationen mellan påvarna och judarna. I samband med lunchen visas domkyrkan och den medeltida judesuggan. Efter lunchen talar Göran Larsson om var kyrkorna, både de protestantiska och den katolska, befinner sig i dag i relation till judendomen. Dagen avslutas med att Gunnel Borgegård presenterar arbetet i Samarbetsrådet för judar och kristna

Mer information och anmälan finns på arrangören Judiskkristna relationers rundbrev för januari 2023.

Bibeln runt på 365 dagar

Följ med Ulf Lindgren på ett Bibeläventyr under 365 dagar. Under ett års tid lägger Ulf upp små, korta filmer på Youtube, med start från bibelns första vers, första kapitel, första Mosebok och avslutar ett år senare med Uppenbarelsebokens sista kapitel. En ny film läggs upp varje dag, förutom på söndagar, då vilar vi.

Ulf läser Bibeln ur en judisk och kristen tolkning, i ett ständigt presens vilket gör att texten handlar om nutid, om dig och mig.

Följ äventyret här: Ulf Lindgren Storkyrkan – YouTube

Nytt nummer av Dialog nr 3, 5783/2022

I det senaste numret av Dialog finns två artiklar där några länkar inte publicerats i tidningen. Artiklar med saknade länkar är Ett finländskt perspektiv sid 10-11 och Under en gemensam digital sukkah, sid 28 :

Ett finländskt perspektiv, sid 10-11

Scriptural reasoning–diskussioners rapport på svenska:

Tre religioners dialog om bönen plats och bönehus:
https://teologia.fi/2018/11/tre-religioners-dialog-om-boenen-plats-och-boenehus-lyssnande-diskussion-kring-skrifterna/

Diskussionen om bön i de tre monoteistiska religionerna – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön samt Lyssnande diskussion om bön (på finska, använd webbläsarens översättning):
https://teologia.fi/2017/12/kolmen-monoteistisen-uskonnon-keskustelu-rukouksesta-de-abrahamitiska-religionernas-diskussion-om-boen/

En svensk sammanfattning av boken Kyrkan och judendomen (2021) kan laddas ner här. Klicka på ’Lataa tiedosto’, ’Aloita lataus’:
https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4281/viewmode=infoview/qsr=kyrkan%20och%20judendomen

Under en gemensam digital sukkah, sid 28

Praying together in Jerusalem är en rörelse som samlar människor som tror på den fredsskapande kraften i att människor av olika tro ber sida vid sida och lär känna varandra.

En rad organisationer stödjer rörelsen, främst Tantur Ecumenical institute och Elijah interfaith Institute. Mer information finns på https://jerusalemprayingtogether.wordpress.com/