Våra kommande program


Trådarna från Rom

Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, och journalisten Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer i historia och nutid.

Nu inbjuds deltagare i dessa studieresor – och alla intresserade – till en studiedag i Uppsala onsdagen den 8 mars 2023, kl 09-17.

Dagen börjar med Sonia Schlossman föreläser om den långa och ofta komplicerade relationen mellan påvarna och judarna. I samband med lunchen visas domkyrkan och den medeltida judesuggan. Efter lunchen talar Göran Larsson om var kyrkorna, både de protestantiska och den katolska, befinner sig i dag i relation till judendomen. Dagen avslutas med att Gunnel Borgegård presenterar arbetet i Samarbetsrådet för judar och kristna

Mer information och anmälan finns på arrangören Judiskkristna relationers rundbrev för januari 2023.

Bibeln runt på 365 dagar

Följ med Ulf Lindgren på ett Bibeläventyr under 365 dagar. Under ett års tid lägger Ulf upp små, korta filmer på Youtube, med start från bibelns första vers, första kapitel, första Mosebok och avslutar ett år senare med Uppenbarelsebokens sista kapitel. En ny film läggs upp varje dag, förutom på söndagar, då vilar vi.

Ulf läser Bibeln ur en judisk och kristen tolkning, i ett ständigt presens vilket gör att texten handlar om nutid, om dig och mig.

Följ äventyret här: Ulf Lindgren Storkyrkan – YouTube

Nytt nummer av Dialog nr 3, 5783/2022

I det senaste numret av Dialog finns två artiklar där några länkar inte publicerats i tidningen. Artiklar med saknade länkar är Ett finländskt perspektiv sid 10-11 och Under en gemensam digital sukkah, sid 28 :

Ett finländskt perspektiv, sid 10-11

Scriptural reasoning–diskussioners rapport på svenska:

Tre religioners dialog om bönen plats och bönehus:
https://teologia.fi/2018/11/tre-religioners-dialog-om-boenen-plats-och-boenehus-lyssnande-diskussion-kring-skrifterna/

Diskussionen om bön i de tre monoteistiska religionerna – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön samt Lyssnande diskussion om bön (på finska, använd webbläsarens översättning):
https://teologia.fi/2017/12/kolmen-monoteistisen-uskonnon-keskustelu-rukouksesta-de-abrahamitiska-religionernas-diskussion-om-boen/

En svensk sammanfattning av boken Kyrkan och judendomen (2021) kan laddas ner här. Klicka på ’Lataa tiedosto’, ’Aloita lataus’:
https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4281/viewmode=infoview/qsr=kyrkan%20och%20judendomen

Under en gemensam digital sukkah, sid 28

Praying together in Jerusalem är en rörelse som samlar människor som tror på den fredsskapande kraften i att människor av olika tro ber sida vid sida och lär känna varandra.

En rad organisationer stödjer rörelsen, främst Tantur Ecumenical institute och Elijah interfaith Institute. Mer information finns på https://jerusalemprayingtogether.wordpress.com/

Kyrkorna instiftar särskild dag för judisk kristna samtal och fördjupning

I likhet med flera andra europeiska länder inför nu kyrkorna i Sverige en särskild dag med fokus på kyrkornas judiska rötter. Dagen är tänkt att uppmuntra församlingar till utbyte, fördjupning och gemenskap med judiska grannar.

I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna till en dag varje år med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att kyrkorna ska fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen. I till exempel Österrike samarbetar kyrkorna kring program på många håll i landet.

KID, Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift, väckte tanken och Sveriges kristna råds (SKR) styrelse har beslutat att introducera en sådan dag även i Sverige med namnet ”Rötter och Liv”. En dag som är tänkt att vara ägnad åt judisk-kristna relationer, årligen återkommande och som i år infaller den 13 november. Söndagen före Domsöndagen (luthersk tradition) / Kristus Konungen (katolsk tradition) blir den fasta dagen, men med växlande datum.
– Det är viktigt att vi ökar vår kunskap om våra rötter och stärker samarbetet med våra judiska syskon, så jag är tacksam att en sådan här dag är på gång nu, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa ”Kyrkorna instiftar särskild dag för judisk kristna samtal och fördjupning”

Judisk-kristen dialog på Kuba

Den judisk-kristna dialogen på Kuba inleddes under tidigt åttiotal. Ön har en liten men aktiv judisk befolkning på cirka 1500 personer och man upplever att relationen till de kristna grannarna är god. Rabbi Shmuel Szteinhendler som är andre vicepresident i International Council of Christians and Jews (ICCJ) är bosatt i Chile men verksam på Kuba. Han är Kubas överrabbin och involverad i Fraternidad Judeo Cristiana de Cuba. Fraternidad blev officiella medlemmar av ICCJ vid den årliga generalförsamlingen som hölls i Bonn 2018. Kubas regering har etablerat ett nationellt organ för religiösa frågor för att handha och samverka med religiösa organisationer på ön. Rabbi Szteinhendler beskriver miljön på Kuba som vänlig, då han får frågan om hur Fraternidad har mottagits av kubanska myndigheter.

Fortsätt läsa ”Judisk-kristen dialog på Kuba”