En dubbel texttolkning

Mezuza, lutad in mot huset och med hebreiska bokstaven ש‎ (Shin), initial för Shaddai, ett av Guds namn på hebreiska.

Häromdagen var jag med om en judisk husinvigning, där ceremonin huvudsakligen kretsade kring att hänga upp en mezuza och klaff (den handskrivna textsamling som finns i mezuzans kapsyl). Seden att hänga upp mezuzan vid ingången till ett hus, kontor, fabrik, en lägenhets alla rum eller till en annan byggnad – toaletter och badrum undantagna – härstammar från Talmuds tolkning av 5 Mos 6:9: Du skall skriva dem på dina dörrposter …

I Talmud står det ingenting om hur en mezuza bör sättas upp och för mig var det en självklarhet att den skulle sitta på dörrpostens högra sida och lutas inåt mot själva rummet/huset.

Läs mer

I morgonvinden – Judiska andakter och reflektioner

Argument Förlag.

En av de som regelbundet håller tidiga morgonandakter i Sveriges Radio P1 är Annebelle Gyllenspetz. I en vacker och innehållsrik bok I morgonvinden – Judiska andakter och reflektioner har hon samlat sina bästa andakter från 10 år. De hålls ofta i anslutning till det judiska året men många är helt fristående.
Ungefär två tredjedelar av boken behandlar de judiska helgerna i kronologisk ordning och en tredjedel vitt skilda teman. Allt från ”Att lyssna till Guds röst” till ”Vrede”.
Andakterna är korta och lättlästa – de räcker ju bara några minuter i radions sändning – och var och en avslutas med en bön. Till samtliga finns ett förslag på musik, som man oftast kan finna på YouTube. Visserligen är utgångspunkten judendomen men texterna och reflektionerna är värdefulla för alla, oavsett trostillhörighet.
Annebelle delar med sig av sin stora kunskap om judendom och bjuder på sig själv. Med humor och med distans berättar hon om egna erfarenheter och anknyter till de texter hon behandlar. Hon förmedlar en vila i sin tro, en andlig trygghet och insikter om vad meningen med livet kan vara.
I morgonvinden är en samling fylld av värme, kärlek till livet och medmänniskan och kärlek och tillit till Gud. Det är en bok att läsa ur då och då, kanske varje morgon, ett avsnitt i taget, och att hämta kunskap, inspiration och vägledning ur.
Gunnel Borgegård

Förintelsemuseets placering

I regeringsförklaringen i januari 2019 utlovade statsministern att “Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen”.

I juli beslutade regeringen att tillsätta en utredning om ett sådant museum. Arbetet påbörjades i september förra året och den 15 april i år överlämnades betänkandet, Sveriges museum om Förintelsen,  till kulturministern. Några dagar senare föredrogs det för statsministern.

Utredningen säger inte något konkret om var muséet ska placeras. Två huvudkandidater finns, nämligen Malmö och Stockholm. Här publicerar vi två inlägg, ett som talar för Malmö och ett som talar för Stockholm.

Därför ska Förintelsemuseet placeras i Malmö

Den rätta platsen för Sveriges museum om Förintelsen är Stockholm


Foto: Utställningen ”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen” på Historiska museet
Upphovsperson: Erik Lernestål Upphovsrätt: Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Angående händelserna i Malmö

Detta uttalande har skickats till moskén i Arlöv där Samir Muric verkar:

Imamer i Malmö!

Samarbetsrådet för Judar och Kristna har med förfäran följt de danska attackerna mot islam i Malmö och det våldsamma efterspel som följde på provokationerna. Vi vill nu uttrycka vår beundran över Samir Muric och andra imamers modiga ingripanden för att skapa lugn på plats. Tack också Samir Muric för dina tydliga och skarpa uttalanden. De har fått genomslag och de spelar roll!  Från Samarbetsrådet för Judar och Kristna sänder vi en hälsning till alla goda krafter som verkar i dialogens och kärlekens tjänst i denna tid märkt av våld och bränder. 

Salam, Shalom, Pax och Frid!

Samarbetsrådet för Judar och Kristna

Tack till alla givare

Den 19 juli var kollektsöndag i Stockholms stift där Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Den Öppna Dörren i Stockholm delar en kollekt. Kollekten är ett viktigt bidrag till vår verksamhet och avgörande för stora delar av vår verksamhet.

Ett varmt tack till alla som bidraget till stiftskollekten i Stockholms stift eller på annat sätt givit ett bidrag till Samarbetsrådets verksamhet. Det betyder väldigt mycket för vårt fortsatta arbete. Varmt tack!

Styrelsen för Samarbetsrådet för Judar och Kristna