Författararkiv: WebAdmin

Hebreerbrevet och ersättningsteologin

Hebreerbrevet i Nya testamentet har ofta åberopats som stöd för kristen ersättningsteologi. I denna artikel https://www.christiancentury.org/article/critical-essay/new-testament-s-most-dangerous-book-jews visar Jesper Svartvik att det finns goda skäl för att tolka Hebreerbrevet på ett annat sätt. Svartvik, som tidigare var innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi, är numera gästprofessor vid Boston College. Hans senaste bok heter De sju haven i Bibelns värld (Votum förlag, 2021). 

Till minne av Ben Benson

Ben Benson var en varm och omtänksam person, som hade en stor kärlek till det judiska folket och till landet Israel. Ben var med och grundade Samarbetsrådet för judar och kristna, Sverige, 1979 och ingick i den allra första styrelsen.

Dessutom startade han Stiftelsen Jabbok, var ordförande och redaktör för tidskriften.  Han arbetade tidigt som pastor i Svenska Missionsförbundet (SMF). Under en period var han pastor i Trollhättan och senare även i Stockholm, Andreaskyrkan. Ben var under hela sitt liv involverad i det som han brukade kalla försoningens tjänst.

Ben arbetade för och ägnade många år av sitt liv för att öka samarbetet och förståelsen mellan judar och kristna och hade som ett mål, att kristenheten skulle få en djupare insikt i judendomen och i det judiska folkets historia.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen den 22 september kl 14.00 i Andreaskyrkan.

Hedra Ben Bensons minne genom att donera till Samarbetsrådet för judar och kristna! 
Plusgiro 441 10 55-9
Ange ”Till minne av Ben Benson” och ditt namn som referens.  Vi kommer att skicka gåvohälsningarna till Andersson-Munkert Begravningsbyrå, enligt familjens önskemål.

Ett hederligt svenskt namn

Tisdagen den 27 april gästades Samarbetsrådet för judar och kristina Region Syd av psykologen och författaren Jehoshua Kaufman. Litteraturkvällen ägde rum på Zoom och handlade om Kaufmans nyutkomna bok Ett hederligt svenskt namn. Boken tar sitt avstamp i tjugotalets Lund, och följer de judiska familjerna Goldblum och Gutmann in i fyrtiotalet. Ett hederligt svenskt namn är en släktsaga och en kärleksroman som kretsar kring den unge Mauritz Goldblum och hans förbjudna relation med familjen Gutmanns hushållerska Ingeborg.

Läs mer