Bli medlem

Medlemskap i Samarbetsrådet är öppet för alla intresserade utan krav på religiös tillhörighet.

Som medlem får du vår tidskrift Dialog som normalt utkommer med tre-fyra nummer per år. Under pandemin har vi valt att istället publicera artiklar på hemsidan och de som vill får artiklarna via vanlig post. Du få också fritt inträde till våra evenemang.

Medlemsavgift (kalenderår):
Familj: 300:-
Enskild: 250:-
Enskild pensionär/arbetslös/studerande: 140:-

Medlemskap tecknas genom att

  • betala medlemsavgiften till Plusgiro 441 10 55-9 eller Swish 123 444 9872 (QR kod nedan). Ange vilket medlemskap som betalningen avser.
  • samt fylla i formuläret nedan: (* = obligatorisk uppgift).

Hur Samarbetsrådet hanterar dina personuppgifter finns att läsa om här.

Ange namn, epost

Swish 123 444 9872 QR kod för Samarbetsrådet för judar och kristna