Bli medlem

Medlemskap i Samarbetsrådet är öppet för alla intresserade, utan krav på religiös tillhörighet.

Som medlem får du vår tidskrift Dialog som utkommer med tre-fyra nummer per år och fritt inträde till våra evenemang.

Medlemskap tecknas genom att betala medlemsavgiften till Plusgiro 441 10 55-9. Sänd också gärna ett mejl med namn, adress och eventuell epostadress till samarbetsradet@gmail.com.

Medlemsavgift (kalenderår):
Vuxen: 200:-
Pensionär/arbetslös/ungdom: 140:-