Målsättning

Samarbetsrådet för Judar och Kristna har till uppgift

att  verka för fördjupad kunskap om judendom och kristendom
att bidraga till ökad kännedom om judendom och kristendom i Sverige
att vidga vår kunskap och förståelse även för andra konfessioner, särskilt sådana som bygger på Bibelns grund
att aktivt motarbeta varje form – riktad mot folk, grupper eller enskilda – av  förföljelse, diskriminering och hatpropaganda, i första hand antijudisk och antikristen verksamhet
att stödja offer för åtgärder vidtagna av stater, grupper eller enskilda, där dessa strider mot FN- stadgan för de mänskliga rättigheterna och Helsingforsavtalet.

Samarbetsrådet är inte ett forum för mission och skall verka för ömsesidig respekt mellan skilda religioner.