Välkommen till Samarbetsrådet för Judar och Kristna

Diskriminering, hat och förtryck beror ofta på okunskap. Genom dialog och möten arbetar Samarbetsrådet för Judar och Kristna för ökad kunskap om judendom och kristendom.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna bildades 1979 och är en del av International Council of Christians and Jews, ICCJ, en internationell paraplyorganisation för religionsdialog. Mer än 30 nationella organisationer är anslutna till ICCJ, som har sitt säte i Martin Buber Haus i Heppenheim i Tyskland. Verksamheten i Sverige är huvudsakligen inriktad på dialog mellan judar och kristna, men intresset för judisk-kristen-muslimsk dialog ökar.

Samarbetsrådet har avdelningar i Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö och  inbjuder till föreläsningar, program och studieverksamhet.  Medlemstidningen Dialog utkommer med ett par nummer per år.