Grundläggande dokument

I  vår tidEn ny relation mellan judar och kristna är en liten skrift som presenterar grundläggande dialogdokument:

  • De tio punkterna från Seelisberg antogs 1947 och var länge det enda dokument som bejakade och betonade judendomens och kristendomens samhörighet. De tio punkterna riktade sig enbart till kristna.
  • Nostra aetate är den deklaration som antogs av Andra Vatikankonciliet 1965 och som officiellt förändrade katolska kyrkans relation till judendomen och judarna.
  • Guds vägar – judendom och kristendom är ”ett inomkyrkligt samtalsdokument” som antogs av Svenska kyrkans kyrkomöte 2001.  Det är ett avståndstagande från antisemitism och från den s k ersättningsteologin.
  • Tid för förnyelse är ett upprop från International Council of Christians and Jews från 2009. Det har tolv punkter om ett förnyat engagemang och skiljer sig från tidigare dokument, eftersom det är riktat både till kristna och judiska församlingar och till muslimer och ”alla människor av tro och god vilja”.

Dokumentet I vår tid – En ny relation mellan judar och kristna kan laddas ner här som pdf.