GDPR – Dina personuppgifter

Ändamål

Föreningen samlar in uppgifter med avtal som rättslig grund, för att administrera och hantera medlemskap i föreningen. Medlemsuppgifter kan delas med 3:e part för att kommunicera med medlem tex delas med Postnord, tryckeri.

Föreningen kan samla in personuppgifter med samtycke för att genomföra evenemang. Dessa uppgifter kan delas med 3:e part tex Zoom för att kunna genomföra evenemanget.

Uppgifter

Personuppgifter som samlas in är namn, e-postadress, postadress, telefonnummer.

Korrekthet

Medlem och deltagare i föreningens evenemang har rätt att få tillgång till sina uppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, få sina uppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs.

Lagring

Personuppgifter sparas så länge som uppgifterna behövs för att administrera och avsluta medlemskap. Personuppgifter för evenemangsändamål sparas tills föreningens uppgift fullgjorts. Uppgifterna lagras inom EU/EES.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

Om du tycker att föreningen behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.