Rättelse: Dialog nr 1, 5783/2023

I tidningen som distribuerades i juli 2023, nr 1, 5783/2023 finns ett fel på sista sidan. Evenemanget ’Det är saligare att giva än att taga’ med entreprenören Dan Olofsson hålls 1 oktober kl 15. (i tidningen står 8 okt vilket är fel). Plats meddelas senare här på hemsidan och via mejlutskick.