Lund/Malmö

Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Lund/Malmö har följande styrelse:

Nike Snijders, ordförande
Birgitta Kuylenstierna Nadel, kassör
Jalf Schatz, sekreterare.