Höstprogram 2016

I höst kan du i Stockholm möta Henry Bronett som berättar om sin bok Kaddish och vi uppmärksammar 500 års minnet av reformationen. Vad är det för skillnad på judendom, messiansk judendom och kristendom och varför de gick skilda vägar kan du få veta mer om i Göteborg. Lund uppmärksammar Kvinnor och bibeln i ett par föreläsningar.

Krister Stendahl Memorial Lecture hålls varje höst till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och årets föreläsare är rabbinen Michael Melchior som talar om Can Radical, Fundamental Religion Live in a World of Humanism, Democracy and Peace?

Höstens hela program finns på programsidan.

Välkommen till Samarbetsrådet för Judar och Kristna

Diskriminering, hat och förtryck beror ofta på okunskap. Genom dialog och möten arbetar Samarbetsrådet för Judar och Kristna för ökad kunskap om judendom och kristendom.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna bildades 1979 och är en del av International Council of Christians and Jews, ICCJ, en internationell paraplyorganisation för religionsdialog. Mer än 30 nationella organisationer är anslutna till ICCJ, som har sitt säte i Martin Buber Haus i Heppenheim i Tyskland. Verksamheten i Sverige är huvudsakligen inriktad på dialog mellan judar och kristna, men intresset för judisk-kristen-muslimsk dialog ökar.

Samarbetsrådet har avdelningar i Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö och  inbjuder till föreläsningar, program och studieverksamhet.  Medlemstidningen Dialog utkommer med ett par nummer per år.