Kippavandring och manifestation i Lund

På kvällen den 8:e november samlades runt 700 personer i ett dimmigt Lund för en manifestation mot antisemitism och till stöd för de som nyligen drabbats av detta våld. Samlingen hedrade naturligtvis även offren för Novemberpogromen/Kristallnatten genom ljuständning och en gemensam kaddish-bön. Kvällen inleddes med en kippavandring från Nödens gamla judiska kvarter, genom centrala Lund och fram till Domkyrkoplatsen. Kippavandringar som fenomen kan härledas till Malmö, men detta var första gången en sådan manifestation arrangerades i Lund.

För 100 år sedan levde drygt 400 judar i Lund; många av dem just i Nöden. De flesta hade flytt Tsarryssland och såg Lund och Sverige som transit på väg mot Tyskland och USA. På senare år har vi dessvärre sett en liknande exodus, om än i mindre skala: judar lämnar Skåne för platser där man anses sig kunna känna sig mer trygg, må det vara i Stockholm eller i Tel Aviv.

Fredrik Sieradzki från Malmös judiska församling var en av talarna vid manifestationen på Domkyrkoplatsen. Han beskrev Lund som en akademisk oas, fjärran från det betydligt mer segregerade och våldsdrabbade Malmö. Om en brandattack mot en judisk privatbostad kan ske i Lund, menade han, så kan det hända var som helst. Vidare efterfrågade han handling framför ren sympati, då problematiken vi står inför i alla högsta grad är verklig: en minoritet – människor som har levt i Sverige i hundratals år – måste få känna sig trygga. Både i sina hem och på stadens gator.

Efter Fredrik Sieradzki talade Eva Lecerof som kom till Sverige från Tyskland som barn under sent trettiotal tillsammans med delar av sin familj. Hennes mor hade funnit anställning hos en prästfamilj i Värmland, och därigenom undkom hon Förintelsens fasor tillsammans med sina två små barn. Eva Lecerofs överlevarberättelse innehåller element av sann religionsdialog: en prästfamilj bjuder in en judisk familj och säkrar därigenom överlevnad. Den som räddar ett liv räddar en hel värld.

Kvällens sista talare var Lunds domprost och tillika ICCJs President Bo Sandahl, som liksom Fredrik Sieradzki tog upp frågan om proportioner. En sammanslutning på 700 personer är fantastisk – men var är alla andra? Kommer de andra att stå upp mot rasism och våld, eller kommer de vara tysta? Övriga talare inkluderade kommunstyrelsens ordförande i Lund Philip Sandberg, som utlovade samarbete över de politiska blockgränserna för att öka säkerheten för Lunds judiska befolkning. Malmös muslimska nätverk fanns också på plats och uttryckte sitt deltagande och stöd.

Nike Snijders