Konsten att bli vän med nåden

Jesper Svartvik håller predikan och föredrag om ”Konsten att bli vän med nåden” söndag 16 september i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.

Gästpredikant i högmässan kl 11.00 och föredrag kl 12.30.