Trådarna från Rom – Nu i Lund

Göran Larsson och Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer och i våras genomfördes i Uppsala studiedagen ”Trådarna från Rom” för deltagare som tidigare deltagit i studieresorna och andra intresserade.

En ny studiedag arrangeras igen, denna gång i Sveriges andra (eller första?) universitetsstad, Lund, måndagen den 11 september.

Sonia Schlossman och Göran Larsson håller studiedagen tillsammans med Samarbetsrådets Gunnel Borgegård.

Var: Konferenssalen, Domkyrkoforum Kyrkogatan 4 strax intill Domkyrkan i Lund
När: Måndagen den 11/9 kl. 10-17

Pris: 890:- inklusive frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Avgiften sätts in på Plus Giro 195 85 45 – 4 eller på Swish: 1230 872 424. Märk insättningen ”studiedagen”

Anmälan senast den 1 september till goran.larsson@judiskkristnarelationer.se tel 0730 949 504 eller per brev till Sommarvägen 1, 17761 Järfälla.

OBS: De senaste uppgifterna finns på judisk kristna relationers hemsida och deras rundbrev: https://www.judiskkristnarelationer.se/?p=42661

The Nun in the Synagogue

Den 25/4 kl 15.00 ordnar Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet ett bokpanelsamtal om Emma Polyakovs bok The Nun in the Synagogue: Judeocentric Catholicism in Israel där Emma själv deltar.

Kippavandring och manifestation i Lund

På kvällen den 8:e november samlades runt 700 personer i ett dimmigt Lund för en manifestation mot antisemitism och till stöd för de som nyligen drabbats av detta våld. Samlingen hedrade naturligtvis även offren för Novemberpogromen/Kristallnatten genom ljuständning och en gemensam kaddish-bön. Kvällen inleddes med en kippavandring från Nödens gamla judiska kvarter, genom centrala Lund och fram till Domkyrkoplatsen. Kippavandringar som fenomen kan härledas till Malmö, men detta var första gången en sådan manifestation arrangerades i Lund.

Fortsätt läsa ”Kippavandring och manifestation i Lund”