Kategoriarkiv: Allmänt

Hebreerbrevet och ersättningsteologin

Hebreerbrevet i Nya testamentet har ofta åberopats som stöd för kristen ersättningsteologi. I denna artikel https://www.christiancentury.org/article/critical-essay/new-testament-s-most-dangerous-book-jews visar Jesper Svartvik att det finns goda skäl för att tolka Hebreerbrevet på ett annat sätt. Svartvik, som tidigare var innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi, är numera gästprofessor vid Boston College. Hans senaste bok heter De sju haven i Bibelns värld (Votum förlag, 2021). 

Till minne av Ben Benson

Ben Benson var en varm och omtänksam person, som hade en stor kärlek till det judiska folket och till landet Israel. Ben var med och grundade Samarbetsrådet för judar och kristna, Sverige, 1979 och ingick i den allra första styrelsen.

Dessutom startade han Stiftelsen Jabbok, var ordförande och redaktör för tidskriften.  Han arbetade tidigt som pastor i Svenska Missionsförbundet (SMF). Under en period var han pastor i Trollhättan och senare även i Stockholm, Andreaskyrkan. Ben var under hela sitt liv involverad i det som han brukade kalla försoningens tjänst.

Ben arbetade för och ägnade många år av sitt liv för att öka samarbetet och förståelsen mellan judar och kristna och hade som ett mål, att kristenheten skulle få en djupare insikt i judendomen och i det judiska folkets historia.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen den 22 september kl 14.00 i Andreaskyrkan.

Hedra Ben Bensons minne genom att donera till Samarbetsrådet för judar och kristna! 
Plusgiro 441 10 55-9
Ange ”Till minne av Ben Benson” och ditt namn som referens.  Vi kommer att skicka gåvohälsningarna till Andersson-Munkert Begravningsbyrå, enligt familjens önskemål.

Women in Dialogue, Sisters in Dialogue

Katarzyna ”Kasia” Kowalska är sedan 2007 syster i orden Notre Dame de Sion (NDS), och hon disputerade nyligen i judiska studier vid Leo Baeck College/Open University i London. Torsdagen den 20 maj samlades ett tjugotal personer via Zoom för att lyssna på Kasias föredrag ”Women in Dialogue, Sisters in Dialogue”. Kasia inledde med att berätta lite om varifrån hon kommer och hur hon kom att landa i NDS. Född och uppvuxen i polska Galizien hade Kasia ytterst lite kontakt med och kunskap om det judiska, trots att befolkningen i hennes födelsestad fram till Förintelsen bestod av 70% judar. Hon kom tidigt att studera katolsk teologi, och hamnade av en slump i en studiegrupp där unga katoliker och judar tillsammans studerade Dabru Emet. Kasia mötte rabbi Michael Signer, och hon beskrev hur hon tänkte ”att om denne rabbin kan så mycket om kristendomen, hur kan det komma sig att jag vet så lite om judendomen?”. Detta möte kom att prägla henne djupt, och hon beskrev hur hon förälskade sig i bibelstudier och dialog, och fattade beslutet att träda in i NDS.

Läs mer