Rättelse: Dialog nr 1, 5783/2023

I tidningen som distribuerades i juli 2023, nr 1, 5783/2023 finns ett fel på sista sidan. Evenemanget ’Det är saligare att giva än att taga’ med entreprenören Dan Olofsson hålls 1 oktober kl 15. (i tidningen står 8 okt vilket är fel). Plats meddelas senare här på hemsidan och via mejlutskick.

Andlig fikapaus


Precis som våra kroppar behöver en fikapaus ibland behöver våra själar näring. I klostren finns en form för detta som kallas Tidegärden, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och växelläser texter från Psaltaren.

Nu inbjuds du att under 20 minuter ta en andlig paus och fira digital Vesper.

Mötena hålls på Zoom varje onsdag 23/8-20/12 kl. 16.00.

Vi läser några psaltarpsalmer, har en stunds tystnad och en kort bön. Som avslutning ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter i Svenska Kyrkan.

Anmälan till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Trådarna från Rom – Nu i Lund

Göran Larsson och Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer och i våras genomfördes i Uppsala studiedagen ”Trådarna från Rom” för deltagare som tidigare deltagit i studieresorna och andra intresserade.

En ny studiedag arrangeras igen, denna gång i Sveriges andra (eller första?) universitetsstad, Lund, måndagen den 11 september.

Sonia Schlossman och Göran Larsson håller studiedagen tillsammans med Samarbetsrådets Gunnel Borgegård.

Var: Konferenssalen, Domkyrkoforum Kyrkogatan 4 strax intill Domkyrkan i Lund
När: Måndagen den 11/9 kl. 10-17

Pris: 890:- inklusive frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Avgiften sätts in på Plus Giro 195 85 45 – 4 eller på Swish: 1230 872 424. Märk insättningen ”studiedagen”

Anmälan senast den 1 september till goran.larsson@judiskkristnarelationer.se tel 0730 949 504 eller per brev till Sommarvägen 1, 17761 Järfälla.

OBS: De senaste uppgifterna finns på judisk kristna relationers hemsida och deras rundbrev: https://www.judiskkristnarelationer.se/?p=42661

Bibeln runt på 365 dagar

Följ med Ulf Lindgren på ett Bibeläventyr under 365 dagar. Under ett års tid lägger Ulf upp små, korta filmer på Youtube, med start från bibelns första vers, första kapitel, första Mosebok och avslutar ett år senare med Uppenbarelsebokens sista kapitel. En ny film läggs upp varje dag, förutom på söndagar, då vilar vi.

Ulf läser Bibeln ur en judisk och kristen tolkning, i ett ständigt presens vilket gör att texten handlar om nutid, om dig och mig.

Följ äventyret här: Ulf Lindgren Storkyrkan – YouTube

Årsmötesförhandlingar och judisk humor

Söndagen den 14 maj hade Samarbetsrådet för judar och kristna årsmöte, vilket följdes av ett föredrag med den spännande rubriken ”Judisk humor – en överlevnadsstrategi för att kunna blanda tårar med glädje!”. Föredragshållare var Susanne Sznajderman-Rytz, välkänd som bland annat en stark kämpe för att bevara jiddischspråket och var med och drev igenom att jiddisch skulle bli ett av de nationella minoritetsspråken.. Till vardags bor Susanne i Borås och är utbildad lingvist.
Att tala om humor är svårt, det får ju inte bli en teoretisk föreläsning. Men Susanne är briljant. Med en underbar humor och med glimten i ögat underhöll hon deltagarna med historier om rabbiner och präster, sörjande och köpmän. Timmen bara svishade förbi och vi lämnade lokalen i Gamla stan med ett glatt sinne.

Bengt Mosesson

Sommarkurs: Jesu liknelser

Jesu liknelser är kända och älskade, men också mångtydiga och svårtolkade. Detta gör liknelserna öppna för nya perspektiv och kan göra dem förvånansvärt aktuella. På denna sommarkurs läses Jesu liknelser i ljuset av andra bibeltexter och paralleller i den judiska traditionen.

Kursen ges 12-15 juniHelsjöns folkhögskola i Horred i södra Västergötland.

Mer information och anmälan: Jesu liknelser i nytt ljus – Helsjön folkhögskola (helsjon.se)