Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Samarbetsrådet för Judar och Kristna till årsmöte söndagen den 5 maj kl 15 i Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4 i Gamla Stan. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas för utdelning vid mötet.

Välkomna!

Styrelsen 

NB! Efter årsmötet kl 16 inbjuds alla till en föreläsning med Björn Wiman,  kulturchef på Dagens Nyheter, författare och debattör. Ämnet för hans föreläsning är Myten om judarna. Mer information under ’Våra kommande program’.

Videoföreläsning: Då gick judar och kristna skilda vägar

Här är videoupptagning från evenemanget Då gick judar och kristna skilda vägar. Föreläsare är Martin Landgren och samtalsledare Ulf Lindgren.

Videon spelades in söndagen 3 mars 2024 och är ett samarrangemang mellan Samarbetsrådet, Katedralakademin och Studieförbundet Sensus.

Se föreläsningen här Video: Då gick judar och kristna olika vägar

Videon har undertexter, aktivera genom att klicka cc symbol i nedre högra hörn. Undertexterna är automatgenererade och kan innehålla felaktiga, bristfälliga tolkningar.

Powerpointpresentationen som visades på föreläsningen kan laddas ner här: Da-gick-judar-och-kristna-skilda-vagar.pptx?media=1712573586

Videoföreläsning Judar och kristna, lika och ändå olika

Här är videoupptagning från föreläsningen Judar och kristna, lika men ändå olika. Föreläsare är Sebastian Selvén och samtalsledare Ulf Lindgren.
Videon spelades in söndagen 4 februari 2024 och är ett samarrangemang mellan Samarbetsrådet, Katedralakademin  och  Studieförbundet Sensus.

Video: Judar och kristna lika men ändå olika

Obs! Videon har undertexter. För att visa undertexter, klicka på CC symbolen längst ner till höger och välj Svenska. Texterna är automatgenererade och kan innehålla felaktigheter.

Tal vid Förintelsens minnesdag 27 januari i Falun av biskop Åke Bonnier

På Förintelsens minnesdag 27 januari hölls en ljusmanifestation i Falun. Biskop Åke Bonnier höll tal och här är hans tal:

TAL I FALUN, 27 JANUARI 2024, VID FÖRINTELSENS MINNESDAG

…vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär
HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”
(Mika 6:8)

Orden möter oss i profeten Mikas bok och trots att de skrevs för flera tusen år sedan är de brännande viktiga också idag! Vad annat begär Gud av oss än att vi gör rätt, vinnlägger oss om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför vår Gud?

Och här är vi idag för att med största allvar stanna upp inför detta fruktansvärda – att vi människor inte har gjort rätt, inte har vinnlagt oss om kärlek eller vandrat i ödmjukhet inför vår Gud.

Vi samlas här idag för att aldrig glömma det fruktansvärda som hände i Europa under Förintelsen.

Fortsätt läsa ”Tal vid Förintelsens minnesdag 27 januari i Falun av biskop Åke Bonnier”

Ett hus med flera boningar

Den 4 februari 2019 undertecknade påve Franciskus och storimamen vid Al Azhar, Ahmed al-Tayeb, i Abu Dhabi A Document on Human Fraternity for World Peace and Living together – ett manifest om alla människors syskonskap för fred och samlevnad i världen. Ett slags magna charta för interreligiös samexistens och en uppseendeväckande släktskapsförklaring mellan de abrahamitiska religionerna, men i grunden gällande hela mänskligheten.

Ett halvår senare, alltjämt under intryck av det unika mötet, meddelade kronprinsen Mohammed bin Zayed al Nahayn sin plan på att bygga ett abrahamitiskt center i Abu Dhabi på en areal han avsatt strax utanför stadens centrum. I mars i år stod anläggningen färdig och drog världens blickar till sig: Abrahamic Family House. Ett monument för fred och dialog.

Fortsätt läsa ”Ett hus med flera boningar”