Vem är störst, den som lyder eller den som ifrågasätter?

Abraham och Isak
Abraham var beredd offra sonen Isak. Ville Gud ha Abrahams lydnad eller ville Gud att Abraham gick i polemik?
En söndag under fastan bjöd Samarbetsrådet för judar och kristna in till samtal och dialog om Bibeln under rubriken ”Bibeltexten på kors och tvärs”. Noa byggde lydigt sin ark och Abraham argumenterade med Gud för att rädda Sodom men vem är egentligen störst: Den som lyder eller den som ifrågasätter? Den judiska midrashtraditionen att kreativt tolka texter stod i centrum.

Här ett reportage i Kyrkans tidning: https://www.kyrkanstidning.se/teologi/kanske-borde-han-ha-sagt-emot