Hineni – här är jag!

Vid George Floyds begravning den 9 juni i Houston, Texas, hölls två tal som NBC TV visade på play.
Till skillnad från President Trump som visade upp en bibel utan att öppna den eller citera något ur den när han spelade in en PR-film utanför en kyrka lyfte både Joe Biden och en afro-amerikansk kongressledamot fram några välkända texter ur den heliga boken och lade ut dem när de talade i kyrkan.

Bland de bibelord som Biden citerade vill jag nämna Amos 5:24: Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Och båda åberopade Jesaja 6:8: Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag (hineni = här är jag), sänd mig!”.

När jag hörde dessa talare kom två judiska associationer osökt till mig. Jag tänkte på Leonard Cohens sista inspelning och sången You want it darker. En dunkel och dyster text, sången anknyter till döden och avslutas med att en kantor i en synagoga tillsammans med en stor kör sjunger Hineni, här är jag, jag är beredd.

Leonard Cohen, You want it darker

På ett mer personligt plan fastnade jag för en pratstund med Hedi Fried för cirka 15 år sedan. När jag frågade hur hon mådde och om hennes outtröttliga ansträngningar utöver hela Sverige till förmån för samförstånd och samarbete svarade hon ärligt och suckade och sa, att efter fyllda 80 år går det trögt och inte utan smärta. – ”Morton, man har inte längre kvar den gamla orken. (Och efter en liten paus) Men man måste ändå ställa upp.” Och detta har hon gjort under de senaste 15 åren, ställt upp, fram till sin nuvarande sjukdom. Få vet hur hon fysiskt ansträngt sig för att ställa upp inför stor publik, hur hon vilat i några timmar för att senare aktivt hålla tal, sitta i paneler, utfrågas i TV och radio. Hedi Fried använde inte ordet Hineni men hela samtalet kretsade kring detta begrepp. Viljan tvingar kroppen vidare.

Jag skriver dessa rader för att instämma. Med årens gång träder vi äldre in i coronas riskgrupp och de flesta av oss upptäcker att vår fysiska styrka inte längre är vad den en gång varit. Man orkar inte klippa gräset, träna hårt, promenera genom skogen och man bävar för en backe. För att förstå vad jag åsyftar slå upp sista kapitlet i Predikaren och se hur detta geni beskriver hög ålder.

Jag identifierar mig själv verkligen med dessa tankar. Hur många gånger har inte en mystisk röst viskat inom mig – ”vila, säg nej, ställ inte upp”. Men Guds ord och allmän etik kräver ansvar och fördömer den lockande  passiviteten. Detta gudomliga ord befaller att man i likhet med Jesaja, Abraham och andra bibelgestalter bemöter den med det nödvändiga hineni.

En välkänd författare – jag tror att det var Mark Twain – sade att för vår inre utveckling bör vi dagligen uträtta åtminstone en positiv sak som vi egentligen inte vill göra. För mig har det betytt att jag ibland ringer det samtal som jag helst skulle slippa, deltar i ett sammanträde som jag helst skulle skolka från, håller ett föredrag på zoom, leder en bar mitzva-gudstjänst digitalt hemifrån och känner att jag både kan och får svara: hineni.

Morton Narrowe