Den digitala dialogens för- och nackdelar

Under normala omständigheter skulle några av oss nu ha kommit hem från International Council of Christians and Jews konferens i Bratislava – men som så mycket annat detta år fick den ställas in – vi hoppas på nästa år! Men ledningen för ICCJ hade påpassligt organiserat ett ”webinarium” om dialogens möjligheter på nätet. De flesta av oss har vid det här laget deltagit i några videokonferenser – är det ett format som lämpar sig för religionsdialog? Det var frågan som behandlades i seminariet.

De tre panelmedlemmarna Ruth Tsuria, James Cacamo och Tara Zammit talade utifrån sina kompetenser som kommunikationsforskare, teolog och kommunikatör med erfarenhet av dialog. Alla framhöll de att den digitala tekniken har stora möjligheter, men också svårigheter som inte ska underskattas.

Dialogen bygger på empati och förståelse – medan internet i hög grad är en plats för debatt och motsättningar. I ett digitalt seminarium förlorar man de små ”ritualerna” som skapar gemenskap: småpratet medan man samlas, den gemensamma kaffepausen osv. Det är viktigt att den som modererar är tydlig med vilka regler som gäller, och att den som vill delta bejakar dem. Kan man stärka relationerna genom att skapa något gemensamt: en hashtag, att dela bilder eller en personlig berättelse?

Fördelen med de digitala mötena är att fler kan delta, som kanske inte haft möjlighet att resa till ett fysiskt möte – samtidigt som man också måste vara medveten om att alla inte har tillgång till teknologi! Men, som flera påpekade i den följande diskussionen, det 50-tal personer från flera delar av världen som deltog i detta möte hade ju inte kunnat mötas utan tekniken!

Förmodligen kan vi se fram emot flera videoseminarier i ICCJ:s regi – det aviserades att International Abrahamic Forum planerar ett i slutet av augusti. Den som är intresserad kan hålla ögonen på ICCJ:s hemsida www.iccj.org. Och hur tänker vi i Samarbetsrådet? Är det dags att erbjuda föredrag online om vi inte kan mötas som vanligt i höst heller? Eller kanske erbjuda den mötesformen som ett komplement så att även de som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö/Lund har möjlighet att delta? Något att tänka på!

Helene Egnell