Vilket är det viktigaste budet?

Vilket är det viktigaste budet? Ett litet bibelstudium baserat på ett stycke ur en Midrashsamling (Sifre, Kedoshim, Parasha 2, kapitel 4)

Enligt Markus 12:28-34 fick Jesus en gång frågan Vilket är det viktigaste budet av alla? Då svarade han som många vet att det viktigaste budet är det dubbla kärleksbudet, nämligen kärleken till Gud (5 Mos. 6:5) och kärleken till nästan (3 Mos. 19:18).

Väl känt är också att när Hillel, en något äldre samtida till Jesus, fick samma fråga, svarade han på arameiska: Det som är dig förhatligt bör du inte göra mot din nästa; resten är kommentar. Gå nu och studera. Detta svar anser nästan alla skriftlärda vara en tillämpning av 3 Mos 19:18, det vill säga Hillel och Jesus är överens, fast Jesus anser att kärleken till Gud är det förnämsta av torans bud och påbudet om kärleken till nästan kommer omedelbart därefter.

Få har dock förmodligen hört om den meningsskiljaktighet som uppstod drygt ett hundra år senare, när Rabbi Akiva och hans samtida Ben Azzai dryftade samma spörsmål. Så här står det i Midrash Sifre:
–Du skall älska din nästa som dig själv (3 Mos 19:18). Rabbin Akiva sa: – Detta är en stor Tora- regel. Ben Azzai sa: – Detta är Adams släkttavla (1 Mos 5:1) och det är en viktigare regel än den du citerade.
För att förstå vad dessa två rabbiner säger måste man vända sig till bibeln och se i sin helhet de verser som Akiva och Ben Azzai refererar till.
Hela 3 Mos 19:18 lyder: Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Ben Azzai hänvisar till 1 Mos 5:1: Detta är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han dem…

Biblisk hebreiska skrevs utan vokaler och punktering och något kommatecken förekommer inte på detta språk förrän på medeltiden. Jesus och Hillel förstod tydligen budet om människokärlek som skilt från versens första del, som uttryckligen gäller endast andra judar. Dessa stora män lärde sina lärjungar och framtida generationer att alla människor är ens nästa. Men texten är uppenbarligen oklar. Och detta är Ben Azzais mening och poäng: 1Mos 5:1 lär att alla människor, män och kvinnor, är Adams barn och att vi är skyldiga våra syskon den syster- och broderkärlek som 3 Mos 19:18 kräver. Här står det klart.

Så är det inte i den text som Jesus, Hillel och Akiva anser vara torans viktigaste bud.

Morton Narrowe

Bild av pasja1000 från Pixabay