Ett hus med flera boningar

Den 4 februari 2019 undertecknade påve Franciskus och storimamen vid Al Azhar, Ahmed al-Tayeb, i Abu Dhabi A Document on Human Fraternity for World Peace and Living together – ett manifest om alla människors syskonskap för fred och samlevnad i världen. Ett slags magna charta för interreligiös samexistens och en uppseendeväckande släktskapsförklaring mellan de abrahamitiska religionerna, men i grunden gällande hela mänskligheten.

Ett halvår senare, alltjämt under intryck av det unika mötet, meddelade kronprinsen Mohammed bin Zayed al Nahayn sin plan på att bygga ett abrahamitiskt center i Abu Dhabi på en areal han avsatt strax utanför stadens centrum. I mars i år stod anläggningen färdig och drog världens blickar till sig: Abrahamic Family House. Ett monument för fred och dialog.

I ett vidsträckt trädgårdsliknande område med palmer, planteringar, trappor och små fontäner reser sig tre monumentala kubiska byggnader i vit marmor. Alla med samma mått: 30 meters längd, bredd och höjd, luftiga och ljusa med genombrutna ytterväggar i olika mönster. Tre sakrala byggnader: Moses ben Maimons synagoga, Hans Helighet Franciskus kyrka och Shejk Ahmed al-Tayebs moské.

Det är en unik och påkostad arkitektonisk proklamation av de tre religionernas inre enhet (något liknande finns i USA, i annan form), bekostad av emiratet och en antydan om en inkluderande syn på andra religioner och mänsklig samhörighet som präglar arabemiratens religionspolitik. Något som kommer de många kristna och andra gästarbetarna till godo, även om de aldrig tillåts bli medborgare i landet.

Zayed bin Sultan Al Nahyan, 1918-2004, var emir av Abu Dhabi 1966–2004 och den förste presidenten i Förenade Arabemiraten 1971–2004. Han hade ett positivt förhållande till engelsmännen som styrde området som protektorat till 1971 och han intog en liberal hållning till västerländsk och kristen religion och kultur, även om islam var statsreligion, får vi veta när vi besöker Apostoliska vikariatet för Södra Arabien inne i staden. Ärkebiskop emeritus Paul Hinder och hans nyligen installerade efterträdare Paolo Martinelli talar om sina goda kontakter med världsliga och religiösa myndigheter på platsen. De har följt utvecklingen sedan påvebesöket 2019 och gläds åt de många positiva stegen.

Arkitekten bakom ensemblen är David Adjaye, född i Ghana och med kontor i Accra, London och New York. Hans tre kubiska tempel skiljer sig genom mönstren i yttermurarna: synagogan har ett genombrutet zigzagformat murverk, kyrkans mur är en luftig kolonnad av pelare och moskémurarna är genombrutna i stora spetsbågar. Interiörerna har olika karaktär men präglas alla av ljus och rymd. Från kyrkans innertak sprider sig ett regn av mörkare byggelement som strålar över rummet. Synagogans zigzagmurar går igen i pulpeten och bänkradernas sidor. Allt är genomtänkt, fantasifullt och överraskande vackert.

Budskapet och arvet från 2019 års dokument förvaltas av en Higher Committee of Human Fraternity med medlemmar från statsledningen, katolska kyrkan, Kyrkornas Världsråd, islam och judendomen – en ”oberoende internationell kommitté för att främja det mänskliga syskonskapets värderingar och förverkliga avsikterna med Dokumentet om mänskligt syskonskap”. En dag för mänskligt syskonskap beslöts av FN 2020 att firas den 4 februari varje år, ett pris instiftades för personer eller grupper som förkroppsligar ”shejk Zayeds livslånga engagemang för mänskligt syskonskap”.

Att läka splittring, att inspirera till en konstruktiv dialog, att utgöra en global plattform för fred och harmoni – så beskriver kommittén sitt syfte på sin hemsida. Som alltid beror framgången på förmågan att kommunicera budskapet till omvärlden och den vägen hitta personer, kanaler, verksamheter som för det vidare. Men som en konkret påminnelse står nu den Abrahamitiska Familjens Hus med sina tre moderna, tilltalande heliga rum i Abu Dhabi. En god nyhet i en tid med många dåliga.

Kaj Engelhart

Foto: Tina Sundström Engelhart