Andlig fikapaus


Precis som våra kroppar behöver en fikapaus ibland behöver våra själar näring. I klostren finns en form för detta som kallas Tidegärden, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och växelläser texter från Psaltaren.

Nu inbjuds du att under 20 minuter ta en andlig paus och fira digital Vesper.

Mötena hålls på Zoom varje onsdag 23/8-20/12 kl. 16.00.

Vi läser några psaltarpsalmer, har en stunds tystnad och en kort bön. Som avslutning ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter i Svenska Kyrkan.

Anmälan till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se