Trådarna från Rom

Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, och journalisten Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer i historia och nutid.

Nu inbjuds deltagare i dessa studieresor – och alla intresserade – till en studiedag i Uppsala onsdagen den 8 mars 2023, kl 09-17.

Dagen börjar med Sonia Schlossman föreläser om den långa och ofta komplicerade relationen mellan påvarna och judarna. I samband med lunchen visas domkyrkan och den medeltida judesuggan. Efter lunchen talar Göran Larsson om var kyrkorna, både de protestantiska och den katolska, befinner sig i dag i relation till judendomen. Dagen avslutas med att Gunnel Borgegård presenterar arbetet i Samarbetsrådet för judar och kristna

Mer information och anmälan finns på arrangören Judiskkristna relationers rundbrev för januari 2023.