Webbinarium: From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

Videotips: ett ICCJ-webbinarium från den 5 februari. From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

I detta webbinarium deltar, förutom moderator tillika ICCJ:s ordförande Liliane Apotheker, två lärda män, varav den ene är historiker , Adam Gregerman, och den andre, Lev Topor, kan det mesta om näthat och nya varianter av hatbrott.

Antisemitism är ju ett begrepp som myntas först sent på 1800-talet, men fenomenet antijudaism har funnits i olika former ända från antiken.

De två lärde berättar om teologiskt respektive sekulärt judehat och påpekar att det inte längre finns någon skarp gräns mellan det som förut tydligt kunnat avgränsas mellan ”Judarna dödade Jesus!” – den teologiska tropen – och exempelvis den sekulära konspirationsteorin ”Judarna ligger bakom pandemin!”.

Numera kan man dels finna en lång kontinuitet av samma gamla judehat som hos Justinianus Martyren (c 150 evt), där han i Tryfondialogen skapar en slags mall för ”typiskt judiskt beteende” som går ut på hur farliga judarna är för kristna. Judarna kan ”smitta ner” de kristna.

Märkligt nog, eller inte så märkligt kanske, kan man finna en liknande idé nästan 1700 år senare i Nürnberglagarna, i den som handlar om ”Skydd av tyskt blod och tysk ära” (15/9 1935). Det vill säga att man även här ska undvika ”smitta” från just judarna. Detta var bara ett exempel på kontinuitet.

Det är inte alls svårt att upptäcka kontinuitet i judehatet. Svårare tycker jag det verkar vara att upptäcka ”discontinuity”, på svenska skulle vi väl säga avbrott, för det är ju det som inte syns där längre på ytan. Ändå är det begreppsmässigt likadant.
Vill någon veta mer så är det bara att spendera dryga timmen online. Hög nivå med många lästips och delvis nya insikter.

Eva-Karin Schönbeck, Tyresö.
Distans-masterstudent på programmet Religious Roots of Europe, LU, vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.