Kyrkorna instiftar särskild dag för judisk kristna samtal och fördjupning

I likhet med flera andra europeiska länder inför nu kyrkorna i Sverige en särskild dag med fokus på kyrkornas judiska rötter. Dagen är tänkt att uppmuntra församlingar till utbyte, fördjupning och gemenskap med judiska grannar.

I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna till en dag varje år med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att kyrkorna ska fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen. I till exempel Österrike samarbetar kyrkorna kring program på många håll i landet.

KID, Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift, väckte tanken och Sveriges kristna råds (SKR) styrelse har beslutat att introducera en sådan dag även i Sverige med namnet ”Rötter och Liv”. En dag som är tänkt att vara ägnad åt judisk-kristna relationer, årligen återkommande och som i år infaller den 13 november. Söndagen före Domsöndagen (luthersk tradition) / Kristus Konungen (katolsk tradition) blir den fasta dagen, men med växlande datum.
– Det är viktigt att vi ökar vår kunskap om våra rötter och stärker samarbetet med våra judiska syskon, så jag är tacksam att en sådan här dag är på gång nu, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Dagen vill uppmuntra och inspirera kristna församlingarna att liva upp och fördjupa kontakterna med sina judiska rötter genom samtal och utbyte med judiska grannar, genom föredrag, musik, möten, reträtter eller andra typer evenemang.

De judiska församlingarna, den judiska högskolan Paideia, Samarbetsrådet för judar och kristna och andra judisk-kristna grupper stödjer initiativet och finns som resurser.

– Jesus var jude, hans mor Maria var judinna, alla hans lärjungar och följare var judar. De kunde sin Torah, firade de judiska festerna och förstod vad han talade om när han anknöt till judiska berättelser. De första kristna var judar, den unga kyrkan var judisk, säger kardinal Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholm, och fortsätter:
– Som kristna har vi mycket att vinna på att lära oss mer om vår bakgrund i det judiska, vi får en mycket bättre förståelse av det unika med Jesus, både det som förenar judarna med oss och det som skiljer oss åt. Och i kontakten med levande judendom upplever vi en annan sida av våra gemensamma rötter. Vi kan ge varandra ömsesidig inspiration.

Intresserade församlingar kan till exempel välja ett tema, gärna bibliskt, en person, en händelse som ämne för kyrkkaffet, eftermiddagen eller ett kvällsprogram. ”Rötter och Liv” är i nuläget inget färdigt koncept utan inrymmer stor frihet för församlingar, enskilt eller tillsammans med andra, eller som ekumeniska råd att själva skapa upplägget.

Ett förslag på tema detta första ”Rötter och Liv”-år är ”Vilodagen – en gåva från Gud”. Samarbetsrådet för Judar och Kristna inbjuder till ett program om just detta med teologie doktor och prästen Göran Larsson, tidigare direktor vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, i Stockholm den 13 november.

Också i Malmö, Lund och Göteborg har församlingar redan kommit igång med planer för en judisk-kristen dag den 13 november.

Bön
Evige Gud, universums Skapare,
du bär oss genom rymd och tid.
Tack för nya tankar som vuxit sig allt starkare: nya förhållningssätt som strävar efter att avlägsna varje spår av förakt gentemot judar och judendom,
som bekräftar att varje människa
är skapad till Guds avbild
och möter andra trostraditioner
med ödmjukhet och respekt.
Som kyrka har vi alltför ofta genom historien glömt vårt ursprung, att Jesus,

Maria, Josef och lärjungarna
fullt ut levde judiska liv.
Kyrkorna har alltför ofta genomsyrats av en föraktets teologi mot judiskt liv och det judiska folket.
Det är ett tungt arv, som vi måste ta ansvar för.
Livets Gud, hjälp oss att alltmer fördjupas och mogna, lära av historien och lära nytt, och så tillsammans med alla människor av god vilja bereda ditt rike av fred, shalom, och rättfärdighet.
I Jesu namn.
Amen.