Judisk-kristen dialog på Kuba

Den judisk-kristna dialogen på Kuba inleddes under tidigt åttiotal. Ön har en liten men aktiv judisk befolkning på cirka 1500 personer och man upplever att relationen till de kristna grannarna är god. Rabbi Shmuel Szteinhendler som är andre vicepresident i International Council of Christians and Jews (ICCJ) är bosatt i Chile men verksam på Kuba. Han är Kubas överrabbin och involverad i Fraternidad Judeo Cristiana de Cuba. Fraternidad blev officiella medlemmar av ICCJ vid den årliga generalförsamlingen som hölls i Bonn 2018. Kubas regering har etablerat ett nationellt organ för religiösa frågor för att handha och samverka med religiösa organisationer på ön. Rabbi Szteinhendler beskriver miljön på Kuba som vänlig, då han får frågan om hur Fraternidad har mottagits av kubanska myndigheter.

Rabbi Szteinhendler har varit aktiv i Kubas judiska liv sedan nittiotalet; en period som inledde något av en pånyttfödelse. I takt med att Kubas judar har samordnat sig så har de också blivit mer engagerade i dialogen med lokala kyrkor och kristna organisationer. När synagogan i Santiago de Cuba återinvigdes så deltog den lokala katolska biskopen och andra kristna företrädare – ett tecken på att den judisk-kristna dialogen på Kuba har utvecklats och mognat. Några år senare återinvigdes den största synagogan i Havanna, i närvaro av kardinal Ortega och flera andra kristna dignitärer. Rabbi Szteinhendler beskriver båda parter i dialogen som lika motiverade och engagerade – något som inte är en självklarhet i alla delar av världen. Trots att Kuba är en liten och isolerad nation så visar man prov på att man kan skapa en miljö som får dialogen att inte bara växa utan faktiskt också frodas. Att bli officiella medlemmar av ICCJ utgjorde ett viktigt steg för Fraternidad, och milstolpen kom till tack vare att kubanska representanter var närvarande vid ICCJs konsultation i Santiago de Chile i januari 2017.

På frågan om Fraternidads karaktär använder rabbi Szteinhendler sig av uttryck såsom ”ömsesidig hänsyn och respekt” och ”gemensamt lärande och växande”. Initiativen med syfte att stärka den judisk-kristna dialogen ytterligare är flera, och Fraternidads ledning är mycket motiverad. Utöver den lokala dialogen så vill man samverka regionalt och internationellt, och Fraternidad har två starka ledare i Joel Ortega Dopico (som inte ska misstas för kardinalen med samma namn) och David Prinstein. Joel Ortega Dopico är president för Cubas kyrkoråd, och David Prinstein är vicepresident för Kubas judiska samfund. Fraternidads båda ordföranden inspirerade vid mötet i Santiago de Chile 2017, då deras samspel präglas av glädje och ett djupgående engagemang för religionsdialog. De utstrålar utan tvekan en ödmjukhet och ett ledarskap som kan gagna den internationella judisk-kristna dialogen. Prinstein sa följande i en intervju med Times of Israel 2016: ”Vi är det enda landet med en synagoga som alltid är öppen; där det inte finns några säkerhetsarrangemang, inga vakter.”

Nike Snijders

Bild av Matthias Oben: https://www.pexels.com/sv-se/foto/stad-himmel-byggnad-arkitektur-3687918/