Rättelse till Dialog nr 2, 5783/2022


Ett fel har insmugit sig i artikeln ”Rötter och Liv. En dag tillägnad judisk-kristna relationer” i Dialog nr 2, 5783/2022.

Datumet för årets ”Rötter och Liv” är, som så riktigt anges, den 13 november. Men uppgiften om den dagens relation till den judiska festen ”Simchat Torah” stämmer inte. Det rätta är, att ”Rötter och Liv” firas årligen på Söndagen före Domsöndagen/Kristus Konungens fest, som fast tidpunkt.

Jag beklagar misstaget, som är en orättad formulering från ett tidigare datumförslag.

Kaj Engelhart