Louis Lewandowski 200 år

Den stora förnyaren av synagogans liturgiska sång firar 200 år i år. Han heter Louis Lewandowski, född i preussiska Wreschen, nu Września i Polen, 1821, död i Berlin 1894. Han vävde in den traditionella synagogala sången i sina kompositioner i tidens romantiska musiksmak, och hans tonsättningar av de liturgiska texterna används än idag. Samtidigt blev hans musikaliska tolkningar av judiska texter populära också i det omgivande icke-judiska samhället.

Louis Lewandowski 200 jubiläum

Lewandowski föddes i en fattig småstadsfamilj, där hans far var schammes, synagogetjänare, och biträdande kantor i synagogan. Som tolvåring skickades Louis till Berlin för att förtjäna sin utkomst. Han togs upp i församlingen och blev dess ”singerl”, pojksångare i synagogan, med sin vackra röst. Han kom snart i kontakt med tongivande judiska familjer i staden och umgicks bland andra med släktingar till Felix Mendelssohn Bartholdy, vilket gav honom – som förste jude – tillfälle att studera musik vid Akademie der Künste i Berlin.

Minnena från barndomens traditionella synagogesång och intrycken av den moderna storstadens europeiska musiktradition gav honom impulsen att förena de två i en ny stil. Haskala, den judiska upplysningstiden, rådde, med sina ideal som bildning, utveckling och jämställdhet. Man övertog stildrag, kulturyttringar och umgängesformer från det kristna majoritetssamhället, och till reformområdena hörde också synagogans gudstjänster och sång, som påverkades av tidens kyrkomusik.

Konserter med religiös musik av kantorn Salomon Sulzer i Wien väckte entusiastiskt uppseende bland moderna judar i Berlin. Sulzer hade inlett ”europeiseringen” av den synagogala sången, och Lewandowski, numera kördirigent och sånglärare, förde över hans sånger till vanlig notskrift, diskantklav, och började komponera i en liknande anda, än så länge för byrålådan.

1866 invigdes den stora nya synagogan, Neue Synagoge, på Oranienburger Strasse i Berlin. Lewandowski anställdes som kantor. Här fanns också en orgel, och nu kunde han studera in och framföra sina egna körverk, ackompanjerade av instrument. Invigningen firades med ett storslaget Halleluja, psalm 50, för kör, orgel, basuner, trianglar och pukor. Själve ministerpresidenten Otto von Bismarck var med och tryckte kompositörens hand efteråt.

Nytt hos Lewandowski, förutom orgelanvändning, var att församlingen fick sjunga med. Samlingen Todah we Simrah föreskriver kantorsolo, fyrstämmig kör och församlingssång. Mest berömd är hans Kol Rinnah u Tefilliah, en- och tvåstämmiga sånger, från 1871. Hans 18 Liturgische Psalmen från 1879 är fortfarande omtycka även i repertoaren i kristna kyrkokörer.

Lewandowski firas varje år med en festival i Berlin. Årets födelsedagsfirande skedde i synagogan på Rykestrasse och finns inspelad på youtube: lyssna och titta på https://www.youtube.com/watch?v=ZgwpCGYiNF0 . Programmet inleds av brottstycken från konserter i olika synagogor världen, och därefter (vid 19:10) följer konserten i Berlin.

Kaj Engelhart