Besök i “de fattigas synagoga”

Söndagen den 18 oktober öppnades porten till Stockholms ortodoxa synagoga, Adat Israel, (Adat betyder församling) på S:t Paulsgatan på Söder för ett eftermiddagsprogram för Samarbetsrådets medlemmar. Ett 20-tal intresserade fick se den vackra synagogeinteriören, nu efter en aktuell renovering som skapat ett ljust, öppet rum med enhetligt målade väggar och fler fönster upptagna för ökat ljusinsläpp.

Jonas Sundberg, församlingens suveräne guide och presentatör berättade om synagogans tillkomst mot bakgrund av judisk historia i Sverige. De invandrade jiddischtalande ashkenasiska familjerna som kom från Östeuropa årtiondena kring sekelskiftet 1900 var mestadels ekonomiskt svaga och bosatte sig på det billigare Söder. Med tiden växte behovet av ett riktigt bönerum -i den elegantare stora synagogan på Norr och bland dess mera välmående församlingsbor kände man sig inte hemma – så man köpte in en tidigare biograf och inrättade en egen synagoga. Året var 1917. Idag är församlingen Nordens mest aktiva, med daglig morgonbön.

Jonas berättade livfullt och illustrerade med gamla fotografier. Efter föredraget fick vi höra musik som hörde tiden och kulturen till: Sofia Winiarski, musiker och skådespelare, spelade på dragspel ett knippe melodier ur “Spelman på taket”, som kretsar kring det slags människor som också befolkade de enkla judiska kvarteren på östra Söder under den aktuella tiden. Frågor och samtal fick utrymme och gjorde alla nöjda.

Kaj Engelhart