Angående händelserna i Malmö

Detta uttalande har skickats till moskén i Arlöv där Samir Muric verkar:

Imamer i Malmö!

Samarbetsrådet för Judar och Kristna har med förfäran följt de danska attackerna mot islam i Malmö och det våldsamma efterspel som följde på provokationerna. Vi vill nu uttrycka vår beundran över Samir Muric och andra imamers modiga ingripanden för att skapa lugn på plats. Tack också Samir Muric för dina tydliga och skarpa uttalanden. De har fått genomslag och de spelar roll!  Från Samarbetsrådet för Judar och Kristna sänder vi en hälsning till alla goda krafter som verkar i dialogens och kärlekens tjänst i denna tid märkt av våld och bränder. 

Salam, Shalom, Pax och Frid!

Samarbetsrådet för Judar och Kristna