Förintelsemuseets placering

I regeringsförklaringen i januari 2019 utlovade statsministern att ”Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen”.

I juli beslutade regeringen att tillsätta en utredning om ett sådant museum. Arbetet påbörjades i september förra året och den 15 april i år överlämnades betänkandet, Sveriges museum om Förintelsen,  till kulturministern. Några dagar senare föredrogs det för statsministern.

Utredningen säger inte något konkret om var muséet ska placeras. Två huvudkandidater finns, nämligen Malmö och Stockholm. Här publicerar vi två inlägg, ett som talar för Malmö och ett som talar för Stockholm.

Därför ska Förintelsemuseet placeras i Malmö

Den rätta platsen för Sveriges museum om Förintelsen är Stockholm


Foto: Utställningen ”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen” på Historiska museet
Upphovsperson: Erik Lernestål Upphovsrätt: Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.