Tack till alla givare

Den 19 juli var kollektsöndag i Stockholms stift där Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Den Öppna Dörren i Stockholm delar en kollekt. Kollekten är ett viktigt bidrag till vår verksamhet och avgörande för stora delar av vår verksamhet.

Ett varmt tack till alla som bidraget till stiftskollekten i Stockholms stift eller på annat sätt givit ett bidrag till Samarbetsrådets verksamhet. Det betyder väldigt mycket för vårt fortsatta arbete. Varmt tack!

Styrelsen för Samarbetsrådet för Judar och Kristna