En bergspredikan

I drygt 80 år har jag, bildligt talat, omfamnat bibeltexter. Jag inledde nämligen mina hebreiska studier vid 8 års ålder. En del, som till exempel 1 Mosebokens kapitel 22 om Akeda – Isaks bindande – och Jag gav dem också bud som inte var goda och stadgar som inte förde till liv i Hesekiel 20:25 har jag brottats med. Andra som till exempel Mika 6:6-8 och Jesaja 2:2-4 har jag tagit till mitt hjärta.

Jesaja 54:10 är en text som alltid har inspirerat mig och jag har följaktligen under mina tjänsteår citerat och tolkat den i bröllopstal. Profeten lovar i Guds namn – Om än bergen rubbas och höjdarna vackla, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund, brit shlomi, inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. För mig ligger en del av textens charm i mina varma minnen av barndomstiden och tonåren i Philadelphia, USA, då George Gershwins och hans bror Iras sång – our Love is here to stay – var oerhört populär. Sångens avslutning lyder – In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They’re only made of clay. But our love is here to stay. Likheten med sångens ord vår kärlek kommer att bestå och profetens löfte om Guds kärlek till Israels folk är tilltalande.

Det som förenar texten med ett lyckat äktenskap är orden brit shlomi, mitt fredsförbund. Många känner till det hebreiska ordet shalom, fred, frid, hej, hej då. Så är det också när man önskar judiska vänner shabbat shalom. Många färre känner däremot till att harmoni, sämja, vänskap och tillit – samtliga – finns i ett hem där det finns Shalom Bayit det vill säga shalom i hemmet. Och det är detta som rabbinen önskar, och egentligen välsignar de tu som gifter sig med. Att de skall unnas bygga ett hem där shalom bayit råder. Då kan bergen rubbas och höjdarna vackla, the Rocky mountains may crumble, Gibraltar may tumble, men vår trohet mot varandra skall inte rubbas och vårt. fredsförbund brit shlomi inte vackla.

Morton Narrowe, Överrabbin emeritus