Sommarkurs: Jesu liknelser

Jesu liknelser är kända och älskade, men också mångtydiga och svårtolkade. Detta gör liknelserna öppna för nya perspektiv och kan göra dem förvånansvärt aktuella. På denna sommarkurs läses Jesu liknelser i ljuset av andra bibeltexter och paralleller i den judiska traditionen.

Kursen ges 12-15 juniHelsjöns folkhögskola i Horred i södra Västergötland.

Mer information och anmälan: Jesu liknelser i nytt ljus – Helsjön folkhögskola (helsjon.se)


Glad pesach, glad påsk!

I år sammanfaller pesach och påsk och många av er firar någon av högtiderna. Kanske vårdar ni så här års också minnet av att ha fått lära känna eller rent av uppleva den ”andra” högtiden genom dialogen.

Våren är hoppets tid och såväl pesach som påsk innehåller budskap om hopp och om liv. Vi samlas och möts kring maten och berättelserna. Kanske finner vi inspiration till dialogen i våra respektive rika traditioner.

Samarbetsrådet för judar och kristna i Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö önskar er välsignade högtider och en glad vår!

The Nun in the Synagogue

Den 25/4 kl 15.00 ordnar Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet ett bokpanelsamtal om Emma Polyakovs bok The Nun in the Synagogue: Judeocentric Catholicism in Israel där Emma själv deltar.

Webbinarium: From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

Videotips: ett ICCJ-webbinarium från den 5 februari. From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities

I detta webbinarium deltar, förutom moderator tillika ICCJ:s ordförande Liliane Apotheker, två lärda män, varav den ene är historiker , Adam Gregerman, och den andre, Lev Topor, kan det mesta om näthat och nya varianter av hatbrott.

Antisemitism är ju ett begrepp som myntas först sent på 1800-talet, men fenomenet antijudaism har funnits i olika former ända från antiken.

Fortsätt läsa ”Webbinarium: From Antijudaism to Contemporary Antisemitism: Continuities and Discontinuities”

Trådarna från Rom

Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, och journalisten Sonia Schlossman, har i många år arrangerat studieresor till Italien kring judisk-kristna relationer i historia och nutid.

Nu inbjuds deltagare i dessa studieresor – och alla intresserade – till en studiedag i Uppsala onsdagen den 8 mars 2023, kl 09-17.

Dagen börjar med Sonia Schlossman föreläser om den långa och ofta komplicerade relationen mellan påvarna och judarna. I samband med lunchen visas domkyrkan och den medeltida judesuggan. Efter lunchen talar Göran Larsson om var kyrkorna, både de protestantiska och den katolska, befinner sig i dag i relation till judendomen. Dagen avslutas med att Gunnel Borgegård presenterar arbetet i Samarbetsrådet för judar och kristna

Mer information och anmälan finns på arrangören Judiskkristna relationers rundbrev för januari 2023.