Kyrkorna instiftar särskild dag för judisk kristna samtal och fördjupning

I likhet med flera andra europeiska länder inför nu kyrkorna i Sverige en särskild dag med fokus på kyrkornas judiska rötter. Dagen är tänkt att uppmuntra församlingar till utbyte, fördjupning och gemenskap med judiska grannar.

I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna till en dag varje år med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att kyrkorna ska fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen. I till exempel Österrike samarbetar kyrkorna kring program på många håll i landet.

KID, Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift, väckte tanken och Sveriges kristna råds (SKR) styrelse har beslutat att introducera en sådan dag även i Sverige med namnet ”Rötter och Liv”. En dag som är tänkt att vara ägnad åt judisk-kristna relationer, årligen återkommande och som i år infaller den 13 november. Söndagen före Domsöndagen (luthersk tradition) / Kristus Konungen (katolsk tradition) blir den fasta dagen, men med växlande datum.
– Det är viktigt att vi ökar vår kunskap om våra rötter och stärker samarbetet med våra judiska syskon, så jag är tacksam att en sådan här dag är på gång nu, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa ”Kyrkorna instiftar särskild dag för judisk kristna samtal och fördjupning”

Judisk-kristen dialog på Kuba

Den judisk-kristna dialogen på Kuba inleddes under tidigt åttiotal. Ön har en liten men aktiv judisk befolkning på cirka 1500 personer och man upplever att relationen till de kristna grannarna är god. Rabbi Shmuel Szteinhendler som är andre vicepresident i International Council of Christians and Jews (ICCJ) är bosatt i Chile men verksam på Kuba. Han är Kubas överrabbin och involverad i Fraternidad Judeo Cristiana de Cuba. Fraternidad blev officiella medlemmar av ICCJ vid den årliga generalförsamlingen som hölls i Bonn 2018. Kubas regering har etablerat ett nationellt organ för religiösa frågor för att handha och samverka med religiösa organisationer på ön. Rabbi Szteinhendler beskriver miljön på Kuba som vänlig, då han får frågan om hur Fraternidad har mottagits av kubanska myndigheter.

Fortsätt läsa ”Judisk-kristen dialog på Kuba”

Rättelse till Dialog nr 2, 5783/2022


Ett fel har insmugit sig i artikeln ”Rötter och Liv. En dag tillägnad judisk-kristna relationer” i Dialog nr 2, 5783/2022.

Datumet för årets ”Rötter och Liv” är, som så riktigt anges, den 13 november. Men uppgiften om den dagens relation till den judiska festen ”Simchat Torah” stämmer inte. Det rätta är, att ”Rötter och Liv” firas årligen på Söndagen före Domsöndagen/Kristus Konungens fest, som fast tidpunkt.

Jag beklagar misstaget, som är en orättad formulering från ett tidigare datumförslag.

Kaj Engelhart

Morgonandakter i P1

Annebelle Gyllenspetz har hållit många uppskattade morgonandakter i Sveriges Radios P 1 och nu är det dags för två nya, nämligen den 26 och den 27 september kl 5.46. Temat är Rosh Hashana, det judiska nyåret. Morgonandakten – alla avsnitt | Sveriges Radio

Annebelle Gyllenspetz är ansvarig för Samarbetsrådets för Judar och Kristna arbete i Region Väst. 2020 publicerades ett urval av hennes andakter i en läsvärd liten volym I morgonvinden – Judiska andakter och reflektioner på Argument förlag. Den finns fortfarande i bokhandeln.

ICCJs Members Reunion 26 – 29 juni 2022 i Frankfurt

Varje år inbjuder International Council of Christians and Jews, ICCJ, till en konferens i samband med organisationens årsmöte. Konferenserna förläggs till ett land, där det finns en medlemsorganisation. Någon egentlig turordning finns inte utan den medlemsorganisation som kan och vill stå som värd är välkommen att göra det. Samarbetsrådet för Judar och Kristna har varit inbjudare två gånger, 1980 i Sigtuna och 2019 i Lund.

I år blev det dock inte någon traditionell konferens. ICCJs styrelse inbjöd i stället till en mindre samling, en Members Reunion, en återsamling för medlemsorganisationerna; dels ville man i ett mindre sammanhang se var organisationen befinner sig efter pandemin och hur vägen framåt för ICCJ kan se ut, dels ville man markera att det gått 75 år sedan den viktiga konferensen i Seelisberg, då De Tio Punkterna antogs som är grundläggande för den judisk-kristna dialogen.

Fortsätt läsa ”ICCJs Members Reunion 26 – 29 juni 2022 i Frankfurt”

Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?

Inför den judiska påsken ska allt som är syrat städas ut ur ett judiskt hem. På liknande sätt menar Jesper Svartvik, behöver kristna göra sig av med nedärvd antijudisk teologi.
I föreläsningen Antijudisk surdeg i kristen teologi kartlägger Jesper de vanligaste antijudiska motiven i svensk kristenhet och hur kristna behöver leta efter och göra sig av med nedärvd antijudisk teologi. Videon är från ett Zoom evenemang från palmsöndagen den 10 april 2022. Värd är Gunnel Borgegård.

Till föreläsningen finns ett informationsblad:

Fortsätt läsa ”Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?”