Karantän och guldkalven


Om Adams ätande av äpplet för oss kristna är sinnebilden för människans bortvändhet från Gud, spelar guldkalven den rollen i judisk tradition.

Israeliterna hade vistats i Egypten i århundraden. De hade vant sig vid tempel med gudabilder. De hade vant sig vid att dyrka statyer. De visste att om man ville få något av en gud, behövde man offra något värdefullt till guden. Därför är det inte så konstigt att israeliterna, ensamma i öknen, faller tillbaka till ett beteendemönster de känner till. De vill bli räddade, och då behövs en staty av en gud och då behövs offer.

Läs mer

Radioandakter i P1 om den judiska högtiden Shavuot

Den 28 maj 2020 på kvällen och hela dagen den 29 maj firar judar Shavuot, då Toran med lagarna gavs till israeliterna på Sinai berg. Shavuot infaller femtio dagar efter den judiska påsken Pesach. Firandet inleds traditionellt med en studiekväll då församlingsmedlemmarna sitter tillsammans och studerar Toran till sent på natten. Man äter också mat som innehåller mjölk för att påminna om det förlovade landet som flyter av mjölk och honung.

I P1 kl 5.45 den 28/5 och den 29/5 kan du höra Annebelle Gyllenspetz från Judiska Församlingen i Göteborg reflektera över meningen med högtiden Shavuot. Klicka på länkarna här nedan så kommer du direkt till programmen på Sveriges Radios hemsida. Där kan du lyssna när det passar dig.

28/5: https://sverigesradio.se/avsnitt/1502912

29/5: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1502955

En bergspredikan

I drygt 80 år har jag, bildligt talat, omfamnat bibeltexter. Jag inledde nämligen mina hebreiska studier vid 8 års ålder. En del, som till exempel 1 Mosebokens kapitel 22 om Akeda – Isaks bindande – och Jag gav dem också bud som inte var goda och stadgar som inte förde till liv i Hesekiel 20:25 har jag brottats med. Andra som till exempel Mika 6:6-8 och Jesaja 2:2-4 har jag tagit till mitt hjärta.

Läs mer

Bibliska perspektiv på Covid 19

Det är inte lätt att förstå vad som hänt vårt samhälle denna vår. Ännu svårare är att veta vad som varit rätt och fel sätt att agera. Det får framtiden utvisa. Det vi kan göra är att stanna kvar i känslan, för den är vi fortfarande mitt i. Känslan av att vara instängd, känslan av rädslan för ett osynligt hot, känslan av total ovisshet. Kan kristen tro hjälpa oss att navigera i detta känslohav?

Läs mer

Interreligiös böndag 14 maj

-Låt oss alla, var vi än kommer ifrån, utifrån vår religion, tradition eller grupp bönfalla Gud att befria oss och hela världen från denna pandemi och rädda oss från denna plåga… Gör torsdagen den 14 maj till en dag av fasta, goda gärningar, bön och åkallan för mänsklighetens bästa!

Läs mer

Bibeltexternas böjligheter och möjligheter

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, ger i ett antal korta filmer inblickar i rabbinernas kreativa sätt att tolka och finna bibeltexternas dolda djup. Här får du bl a ta del om de fem sinnena – om skapelsens syfte, hur upprepningar är synd och om den som tolkar tänder stjärnor på himlavalvet. Filmer kommer att publiceras varannan dag under en månads tid. 

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/bibeltexternas-bojligheter-och-mojligheter