Årsmöte 2020

Årsmötet som skulle ha hållits i maj blev inställt på grund av den rådande pandemin. Vi planerar och hoppas att vi kan ha årsmötet nästa år, då vi behandlar två verksamhetsår, 2019 och 2020.

Den som är intresserad av att redan nu ta del av verksamhets- och revisionsberättelserna för 2019 kan rekvirera dem från Lena Ullman, Samarbetsrådets kassör kassor@samarbetsradet.se

Styrelsen för Samarbetsrådet för judar och kristna

Det judiska samtalet

Nya testamentet är fullt av samtal mellan Jesus och skriftlärde och fariséer. Det är lätt att tro att deras samtal liknar våra TV-debatter: en har rätt och en har fel, en ska vinna debatten och en förlora. Eftersom det verkar som om Jesus vinner alla dessa diskussioner, framstår de skriftlärde som mindre kloka. Men det judiska samtalet liknar inte en TV-debatt. Det judiska samtalet handlar inte om att en vinner och en förlorar. Det judiska samtalet handlar om att hela tiden ifrågasätta, andra och sig själv, så att man alltid slutar med flera olika svar som alla är rätt samtidigt.

Läs mer

Rabbinen och pastorn underhåller och undervisar

En deckare av Harry Kemelman

Som sommarlektyr lånade jag ett par deckare av Harry Kemelman från Judiska biblioteket. Huvudperson i dem är rabbi David Small, som löser deckargåtor i samarbete med en katolsk polis. Parallellt med deckarintrigen, och ofta inflätat i den, får man lära sig en hel del om den judiska traditionen.

Det slog mig under läsningen att rabbis Small är en själsfrände till pastor C P Randollph, som tillsammans med en katolsk polis löser mordgåtor och förklarar den protestantiska trons särdrag och håller miniföreläsningar i kyrkohistoria i böckerna av Charles Merrill Smith. Eller det är väl snarare deras författare som är själsfränder: de vill i deckarens form förmedla kunskap om religionen, och de lyckas göra det utan att det tynger framställningen.

Läs mer

Sköna är dina tält, Jakob!

Som barn lärde jag mig en tradition som är nästan okänd i Sverige. När man träder in i en synagoga citerar man tyst på hebreiska 4 Mos. 24:5 Mah Tovu ohalecha Jaakov, mishkenotecha Jisrael – Sköna är dina tält, Jakob, dina boningar, Israel!

En variation av denna tradition fanns kvar under mina aktiva år som Stockholms rabbin, men var tämligen undangömd – till Glämsta, den judiska sommarkolonin, och till Stora Synagogans fredagskvällsgudstjänst, som inleddes med att förebedjaren och församlingen sjöng texten tillsammans. Bruket är nästan borta nu och ersatt av dikten Jedid Nefesh. Inledningen med Mah Tovah finns endast kvar vid kvällsgudstjänsterna på Rosh Hashanah och de tre vallfärdsfesterna.

Läs mer

Noa och kvinnan med kopparslantarna

Noa sänder ut duvan från arken. Markuskyrkan i Venedig
anonimous master / FAL

I judisk tradition kallas ofta Noa den minste profeten. För att han inte protesterade. Han bara lydde. Profetens uppgift är att försvara folket mot Guds ilska, inte att hjälpa Gud att krossa folket. Noas lojalitet borde ha legat hos mänskligheten, inte hos Gud. Därför riktar rabbinerna stark kritik mot Noa. Han kallas profeten som går bakom Gud. Abraham, däremot, är profeten som går framför Gud och vågar protestera mot Guds beslut. För rabbinerna är relationen mellan Gud och gestalterna i främst 1 Mosebok en relation som är pedagogisk. Gud försöker träna människan att tänka själv. Lite då och då testar Gud hur det går och hoppas att människans inre kompass utvecklats. Det hade inte Noas. Rabbinerna brukar säga att han var det första försöket, och det misslyckades kapitalt. Men även om han inte är ett föredöme, så hade han åtminstone en lojalitet mot sin egen familj och byggde arken för att rädda den. Därför får han titeln profet. Tro som lydnad är inte ett föredöme, det är bara första steget i människans religiösa mognad.

Läs mer

Bön för en hund

Natten innan vi anlöpte Halifax hamn blåste det upp still storm. Vågorna var så höga att det hundra meter långa fartyget stampade i sjön. Strömmen gick och många passagerare blev ordentligt sjösjuka. Jag sov i stort sett ingenting, låg och höll mig i kojkanten och funderade på hur jag skulle ta mig ut om vi slog runt, om upp skulle bli ner och vice versa. Flytvästen låg bredvid mig, liksom tjocka vinterkläder.

Läs mer