Mörker och ljus – kväll och morgon

Tankar inspirerade av några rader i en konstessä skriven för 110 år sedan av den intressanta konstnären Ivan Aguéli. Han föddes i Sala 1869 och dog 1917 i Barcelona.

Ivan Aguéli. Public domain, via Wikimedia Commons

Aguéli engagerade sig starkt politiskt och sympatiserade med anarkismen. Han var påverkad av Emanuel Swedenborg och började läsa Koranen. Aguéli konverterade till islam och blev medlem i en sufisk orden. Aguéli såg ett djupt samband mellan mystikens erfarenhet och måleriet.

Fortsätt läsa ”Mörker och ljus – kväll och morgon”

Judarnas historia i Sverige

En kväll på Judiska museet kunde vi lyssna till ett samtal med Carl Henrik Carlsson om hans nyligen utkomna bok ”Judarnas historia i Sverige”. Intresset var stort, och författaren applåderades efter att han på gemytlig, oförfalskad stockholmska berättat om sig själv, bokens tillkomst och innehåll och allehanda tankar kring ups and downs i judarnas historia i vårt land. Och nu är boken nominerad till Augustpriset.

Fortsätt läsa ”Judarnas historia i Sverige”

Satan och ondskan nu på video

3:e oktober hade vi ett program på Zoom om Satan och ondskan där Ulf Lindgren berättar om satans vägar till kvinnor, smink, änglar och ormen i paradiset.

En videoupptagning finns att se här: Satan och ondskan

För den som vill veta mer om satan och ondskan har Ulf Lindgren en serie filmer om satan och ondskan som kan ses här Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt. – Stockholms domkyrkoförsamling (svenskakyrkan.se)

Hebreerbrevet och ersättningsteologin

Hebreerbrevet i Nya testamentet har ofta åberopats som stöd för kristen ersättningsteologi. I denna artikel https://www.christiancentury.org/article/critical-essay/new-testament-s-most-dangerous-book-jews visar Jesper Svartvik att det finns goda skäl för att tolka Hebreerbrevet på ett annat sätt. Svartvik, som tidigare var innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi, är numera gästprofessor vid Boston College. Hans senaste bok heter De sju haven i Bibelns värld (Votum förlag, 2021). 

Till minne av Ben Benson

Ben Benson var en varm och omtänksam person, som hade en stor kärlek till det judiska folket och till landet Israel. Ben var med och grundade Samarbetsrådet för judar och kristna, Sverige, 1979 och ingick i den allra första styrelsen.

Dessutom startade han Stiftelsen Jabbok, var ordförande och redaktör för tidskriften.  Han arbetade tidigt som pastor i Svenska Missionsförbundet (SMF). Under en period var han pastor i Trollhättan och senare även i Stockholm, Andreaskyrkan. Ben var under hela sitt liv involverad i det som han brukade kalla försoningens tjänst.

Ben arbetade för och ägnade många år av sitt liv för att öka samarbetet och förståelsen mellan judar och kristna och hade som ett mål, att kristenheten skulle få en djupare insikt i judendomen och i det judiska folkets historia.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen den 22 september kl 14.00 i Andreaskyrkan.

Hedra Ben Bensons minne genom att donera till Samarbetsrådet för judar och kristna! 
Plusgiro 441 10 55-9
Ange ”Till minne av Ben Benson” och ditt namn som referens.  Vi kommer att skicka gåvohälsningarna till Andersson-Munkert Begravningsbyrå, enligt familjens önskemål.