Kippavandring och manifestation i Lund

På kvällen den 8:e november samlades runt 700 personer i ett dimmigt Lund för en manifestation mot antisemitism och till stöd för de som nyligen drabbats av detta våld. Samlingen hedrade naturligtvis även offren för Novemberpogromen/Kristallnatten genom ljuständning och en gemensam kaddish-bön. Kvällen inleddes med en kippavandring från Nödens gamla judiska kvarter, genom centrala Lund och fram till Domkyrkoplatsen. Kippavandringar som fenomen kan härledas till Malmö, men detta var första gången en sådan manifestation arrangerades i Lund.

Läs mer

Politikers twitterkonto med antisemitiska kommentar

SVT:s Uppdrag granskning sände 22:e augusti ett program om våldtäktsdomar och utlandsföddas överrepresentation och där Jerzy Sarnecki efteråt uttalade sig kritiskt om programmet.
Helle Klein citerar detta på Twitter, en tweet som delas av Hanif Bali och som kommenteras antisemitiskt. Därefter översvämmas Helle Kleins twittertråd av antisemitiska bilder och kommentarer. Sara Skyttedal twittrar kritiskt om Sarnecki, och antisemitismen exploderar i hennes tråd – utan att hon reagerar.
Med anledning av att en riksdagsledamot respektive en riksdagskandidat låter antisemitiska kommentarer vara opåtalade i sitt twitterkonto har vi tillskrivit partiledningen i Moderaterna respektive Kristdemokraterna om hur de ser på detta och att det också kan uppfattas som ett uttryck för hur partiet ser på antisemitism.

Uppdatering 9 sept 2018

Moderaterna och Kristdemokraterna har besvarat Samarbetsrådets skrivelser.
Från båda partierna skriver man att man tar avstånd från antisemitism. Däremot tar man inte upp hur man förhåller sig till sin riksdagsledamots respektive riksdagskandidats twittrande och därmed inte heller hur man eventuellt agerar gentemot dem.

Focolare

Focolare grundades som en kristen ekumenisk rörelse i Italien under andra världskriget för att arbeta för försoning mellan folk och kyrkor och för social rättvisa, frihet, solidaritet och fred. Det ekumeniska perspektivet har vidgats och nu arbetar man också med religionsdialog.

Focolarerörelsen finns i mer än 180 länder och i Sverige har man verkat i 50 år. Rörelsen har inte något formellt medlemskap. En del sympatisörer lever dock i kommuniteter, som i Stockholm, där det finns både en kvinnlig och en manlig kommunitet.

Besök gärna vårt evenemang där kommuniteten i Stockholm presenterar Focolare-rörelsen. Mer information här.