Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Det är saligare att giva än att taga

Mäster Olofsgården Svartmangatan 6, Stockholm, Sverige

Samarbetsrådet för judar och kristna har glädjen att välkomna entreprenören, företagsledaren och filantropen Dan Olofsson, känd för sitt starka engagemang mot antisemitism och rasism och för tolerans och samexistens, till

När livet inte vill längre – ett samtal om dödshjälp

Sensus studieförbund Drottninggatan 30, 3 tr, Göteborg, Sverige

Vad säger våra religiösa traditioner, psykologin och den medicinska vetenskapen om dödshjälp? Panelsamtal med rabbin och professor i neurologi Peter Borenstein, läkare, psykolog och professor Peter Wärborg samt imam Agha