Sommarkurs: Jesu liknelser

Jesu liknelser är kända och älskade, men också mångtydiga och svårtolkade. Detta gör liknelserna öppna för nya perspektiv och kan göra dem förvånansvärt aktuella. På denna sommarkurs läses Jesu liknelser i ljuset av andra bibeltexter och paralleller i den judiska traditionen.

Kursen ges 12-15 juniHelsjöns folkhögskola i Horred i södra Västergötland.

Mer information och anmälan: Jesu liknelser i nytt ljus – Helsjön folkhögskola (helsjon.se)