Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten

Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten är temat för en kurs som Paideia inbjuder till då deltagarna tillsammans läser och tolkar religiösa judiska, muslimska och kristna texter i avsikt att främja förståelse av andras och egna skrifter och skapa band och kontakter över trosgränser.

Ansökan och mer information på Paideias hemsida: Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten (paideiafolkhogskola.se)