Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag?

Måndag 29/11 kl. 19.00 arrangerar Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet en samtalskväll med Göran Rosenberg om hans senaste bok.

Evenemanget har titeln: Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? Samtal mellan Göran Rosenberg och Karin Hedner Zetterholm om Göran Rosenbergs bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

Det äger rum på LUX Helgonavägen 3 sal C121.

Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? | Centrum för teologi och religionsvetenskap (lu.se)