Women in Dialogue, Sisters in Dialogue

Katarzyna ”Kasia” Kowalska är sedan 2007 syster i orden Notre Dame de Sion (NDS), och hon disputerade nyligen i judiska studier vid Leo Baeck College/Open University i London. Torsdagen den 20 maj samlades ett tjugotal personer via Zoom för att lyssna på Kasias föredrag ”Women in Dialogue, Sisters in Dialogue”. Kasia inledde med att berätta lite om varifrån hon kommer och hur hon kom att landa i NDS. Född och uppvuxen i polska Galizien hade Kasia ytterst lite kontakt med och kunskap om det judiska, trots att befolkningen i hennes födelsestad fram till Förintelsen bestod av 70% judar. Hon kom tidigt att studera katolsk teologi, och hamnade av en slump i en studiegrupp där unga katoliker och judar tillsammans studerade Dabru Emet. Kasia mötte rabbi Michael Signer, och hon beskrev hur hon tänkte ”att om denne rabbin kan så mycket om kristendomen, hur kan det komma sig att jag vet så lite om judendomen?”. Detta möte kom att prägla henne djupt, och hon beskrev hur hon förälskade sig i bibelstudier och dialog, och fattade beslutet att träda in i NDS.

https://www.notredamedesion.org/

Kasia fortsatte med en översikt över NDS historia, och en sammanfattning av hur orden idag arbetar runt om i världen. Inom katolicismen kan det vara svårt att som kvinna hävda sig som teolog. Få kvinnor arbetar i Vatikanen, även om små tecken på förändring har kommit på senare år. Kasia var noga med att poängtera att man inte behöver vara teolog för att bedriva dialog. Hon beskriver NDS-systrarnas dialogarbete i tre kategorier: ”dialogue through life”, ”dialogue through actions” och ”dialogue through theology”. Det som enligt Kasia präglar kvinnors dialog är en drivkraft och nyfikenhet inför att träffa riktiga människor i de miljöer där de lever och verkar. Kvinnors dialog, fortsätter hon, tenderar att vara mer jordnära än männens.

I egenskap av teolog och dialogaktivist blir Kasia ofta inbjuden till att delta i panelsamtal, och hon berättar om hur dessa ofta har en tydlig manlig övervikt. Representation är viktigt, och samtidigt som hon vill delta i egenskap av kvinna så vill hon framför allt delta i sammanhang där det finns en jämnvikt mellan kvinnor och män. Ett annat fenomen, eller kanske snarare problem, är att det sällan sitter speciellt många män i publiken när kvinnors roll i religionsdialogen diskuteras eller framhävs. Kvinnors plats i religionsdialogen ses som en ”kvinnofråga”, och det är svårt att engagera män i denna diskussion.

Systrarna i NDS kan på många vis ses som pionjärer för en mer jämställd religionsdialog. De sitter i paneler och håller i workshops i miljöer som inte sällan är starkt präglade av män. Kasia beskriver hur klimatet sakta öppnas upp, men att mycket arbete kommer att krävas för att belysa kvinnors bidrag roll i lokal och internationell religionsdialog. Det råder ingen brist på kvinnor i dialogen på gräsrotsnivå; utmaningen ligger i att synliggöra dessa kvinnors arbete. Den form av dialog som Kasia känner starkast för är den teologiska, och där krävs engagemang och ihärdighet för att ge kvinnor tillträde och tyngd.

Nike Snijders