Drömmen om Jerusalem

Boken Svenskarna och det heliga landet är en praktfoliant med tjocka blad och fascinerande fotografier, men det är också en bok med ett innehåll som ger perspektiv och kunskap. I 20 korta avsnitt eller essäer ger lika många experter, akademiker eller sakkunniga författare inblickar i hur svenskar under tusen år kommit till Jerusalem och reagerat på staden de trott sig veta så mycket om. Några av besökarna som Heliga Birgitta, Selma Lagerlöf och Sven Hedin är välkända, men även de med mindre kändisstatus har åtskilligt att förtälja om det heliga landet. Genom att skribenterna är så många och har så olika infallsvinklar växlar fokus från byggnader till människor, från att besökarna förfasat sig till att de fängslats av miljöerna.

Några perspektiv sticker verkligen i ögonen. Det ena är den återkommande tanken att Sverige är om inte det ursprungliga Israel så åtminstone den egentliga arvtagaren till det äkta Israel. Det gjorde att många resenärer ansåg sig veta hur Jerusalem borde vara – och blev besvikna när de upptäckte en smutsig och sliten stad. Det andra perspektivet är kritiken mot all religiös praktik som inte såg ut som i en svensk luthersk kyrka. Resenärer förfasar sig över ortodoxa kristna som kryper på golvet, kysser stenar i Gravkyrkan och viftar med ljus. Att göra den Andre till något exotiskt och ofta primitivt är alltså en tendens som går många sekel tillbaka.

Sverige fick en närmare relation till Jerusalem vid förra sekelskiftet via American Colony och sedan till det nybildade Israel genom kopplingarna till Kibbutz-rörelsen. Många är de svenskar som fått en personlig relation till staden genom Selma Lagerlöfs roman om den svenska utvandrargruppen, och många svenskar följde i deras spår för att arbeta med sina händer i den israeliska jorden. Också detta belyses i boken.

För alla som besökt Jerusalem är de svart-vita fotografierna från 1800-talet så spännande med all natur som började redan vid stadsmuren. För alla med intresse för Israel, för orientalism och för tidig turism finns åtskilligt att upptäcka i denna bok – på köpet får man den fascinerande kopplingen mellan den svenska självbilden och Jerusalem.

Ulf Lindgren