Pesach och påsk 2020

Vad tänker du på inför årets pesach-/ påskhögtid? Vad skulle du vilja dela med dig av inför påsken?
Jag bad fyra av Samarbetsrådets styrelsemedlemmar skriva något om sin påsk och nu får alla hemsidans läsare ta del av det.
Prästerna Ulf Lindgren och Misha Jaksic skriver utifrån sina traditioner, Morton Narrowe om en annorlunda sederafton i corona-tider och Kaj Engelhart om ett påskfirande i Senegal.

Från styrelsen för Samarbetsrådet för Judar och Kristna önskar vi alla en god helg!

Gunnel Borgegård

Morton Narrowe, Överrabbin emeritus: Sederafton – i år utan familjens fysiska närvar

Misha Jaksic, ortodox präst skriver om påskveckan i den ortodoxe kristnes liv som tiden för den kristnes årliga vandring mot Jerusalem.

Kaj Engelhart, dialoghandläggare, Katolska stiftet berättar om ett påskfirande i Senegal, en påsk i ”Moses’ gård”.

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan skriver om påsken som ett uttryck för mänskligt liv i koncentrat och att Gud delar denna verklighet med oss.