I morgonvinden – Judiska andakter och reflektioner

Argument Förlag.

En av de som regelbundet håller tidiga morgonandakter i Sveriges Radio P1 är Annebelle Gyllenspetz. I en vacker och innehållsrik bok I morgonvinden – Judiska andakter och reflektioner har hon samlat sina bästa andakter från 10 år. De hålls ofta i anslutning till det judiska året men många är helt fristående.
Ungefär två tredjedelar av boken behandlar de judiska helgerna i kronologisk ordning och en tredjedel vitt skilda teman. Allt från ”Att lyssna till Guds röst” till ”Vrede”.
Andakterna är korta och lättlästa – de räcker ju bara några minuter i radions sändning – och var och en avslutas med en bön. Till samtliga finns ett förslag på musik, som man oftast kan finna på YouTube. Visserligen är utgångspunkten judendomen men texterna och reflektionerna är värdefulla för alla, oavsett trostillhörighet.
Annebelle delar med sig av sin stora kunskap om judendom och bjuder på sig själv. Med humor och med distans berättar hon om egna erfarenheter och anknyter till de texter hon behandlar. Hon förmedlar en vila i sin tro, en andlig trygghet och insikter om vad meningen med livet kan vara.
I morgonvinden är en samling fylld av värme, kärlek till livet och medmänniskan och kärlek och tillit till Gud. Det är en bok att läsa ur då och då, kanske varje morgon, ett avsnitt i taget, och att hämta kunskap, inspiration och vägledning ur.
Gunnel Borgegård

Pesach och påsk 2020

Vad tänker du på inför årets pesach-/ påskhögtid? Vad skulle du vilja dela med dig av inför påsken?
Jag bad fyra av Samarbetsrådets styrelsemedlemmar skriva något om sin påsk och nu får alla hemsidans läsare ta del av det.
Prästerna Ulf Lindgren och Misha Jaksic skriver utifrån sina traditioner, Morton Narrowe om en annorlunda sederafton i corona-tider och Kaj Engelhart om ett påskfirande i Senegal.

Från styrelsen för Samarbetsrådet för Judar och Kristna önskar vi alla en god helg!

Gunnel Borgegård

Fortsätt läsa ”Pesach och påsk 2020”

Improperierna – igen!

Varje år före påsk diskuteras Improperierna mer eller mindre intensivt. Varför kommer diskussionen upp varje år? Och varför kommer man inte fram till någon entydig slutsats? Det är inte lätt att svara på.
Improperierna (av latinets improperia = förebråelser) tillkom förmodligen i Jerusalem på 300-talet, men inte förr än på 1000-talet finner man dem i västerländska källor. Improperierna är ett liturgiskt sångparti som ofta sjungs i långfredagens eftermiddagsgudstjänst, men också i långfredagens huvudgudstjänst.  Fortsätt läsa ”Improperierna – igen!”