Harjakt i medeltida Haggada

I en diskussion i Talmud lär Hillelslärjungar ut att när den andra kvällen i pesach infaller en lördagskväll skall en modifierad Havdala-ceremoni tillfogas kiddush, bönen över vin. För att komma ihåg vilka välsignelser, berachot,  som skall läsas och vilken ordning de skall ha uppfinner Talmud en förkortning JKNHZ. Detta icke-ord kan uttalas jaknehaz, en ljudsamling som låter som tre ord på jiddish – Jagen den haze – jaga efter haren.

I några medeltida handpräntade haggadot har konstnärer målat bilder som föreställer adelsmän till häst som jagar hare. Idag är dessa böcker dyra och eftertraktade.

Haggada är den bok som läses vid bordet på sederaftonen, den första kvällen i pesach, den judiska påsken.

Morton Narrowe