Svenska Teologiska Institutet: En berättelse från Wien till Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet, STI, i Jerusalem är sedan 1951 en ojämförlig plats för lärande och möten tvärs över religionsgränser.

Till STIs 65 års-jubileum, som firades i somras, skrev Håkan Bengtsson, STIs direktor 2007 -2014, en berättelse om institutets tillkomst och verksamhet.

Berättelsen finns i ett tilltalande och lättillgängligt häfte och den som vill ha ett exemplar av det kan (kostnadsfritt) rekvirera ett exemplar från Gunnel Borgegård. (E-postadress: g.borgegard@gmail.com)