ICCJs Members Reunion 26 – 29 juni 2022 i Frankfurt

Varje år inbjuder International Council of Christians and Jews, ICCJ, till en konferens i samband med organisationens årsmöte. Konferenserna förläggs till ett land, där det finns en medlemsorganisation. Någon egentlig turordning finns inte utan den medlemsorganisation som kan och vill stå som värd är välkommen att göra det. Samarbetsrådet för Judar och Kristna har varit inbjudare två gånger, 1980 i Sigtuna och 2019 i Lund.

I år blev det dock inte någon traditionell konferens. ICCJs styrelse inbjöd i stället till en mindre samling, en Members Reunion, en återsamling för medlemsorganisationerna; dels ville man i ett mindre sammanhang se var organisationen befinner sig efter pandemin och hur vägen framåt för ICCJ kan se ut, dels ville man markera att det gått 75 år sedan den viktiga konferensen i Seelisberg, då De Tio Punkterna antogs som är grundläggande för den judisk-kristna dialogen.

Amy-Jill Levine

Återsamlingen hade lockat deltagare från ungefär en tredjedel av medlemsorganisationerna. Den inleddes med en högtidlig prisutdelning då professor Amy-Jill Levine mottog Seelisberg Prize, ett nyinrättat pris som ska ges årligen till någon som på ett särskilt sätt bidragit till att utveckla den judisk-kristna dialogen. – Professor Levine har tillsammans med Marc Zvi Brettler publicerat det stora och viktiga verket The Jewish Annotated New Testament och den föreläsning hon höll under prisceremonin hade temat Learning About Jews by Reading the New Testament.

Flera gruppsamlingar ägnades åt framtiden. Pandemin hade påverkat samtligas verksamhet och en del hade så som Samarbetsrådet huvudsakligen verkat via zoom, andra hade inte haft någon verksamhet alls. En svårighet är att finna en gemensam väg, då villkoren är så olika; medlemsorganisationerna finns i länder med (självklart) olika förutsättningar; somliga är små; somliga har anställd personal; somliga ger uttryck för att inte riktigt behövas längre; somliga uttrycker större framtidstro.

I årsmötet föreslog den svenska delegationen att ICCJ skulle återuppliva The Young Leadership, som i många år framgångsrikt bidrog till att yngre personer deltog i arbetet och leddes in både i ett nationellt och internationellt sammanhang. Svenskarna föreslog också att ICCJ skulle stödja bildandet av ett nordiskt-baltiskt nätverk för judiskt-kristet samarbete.

Mötet i Frankfurt, som också innefattade ett besök i Martin Buber Haus i Heppenheim, där ICCJ har sitt huvudkontor, gav inte så mycket inspiration och vägledning. Men det är tydligt att vi är många som vill tro på och arbeta för en framtid för det judisk-kristna samarbetet.

Peter Borenstein, Gunnel Borgegård, Kaj Engelhart och Ulla Flodman Olovsson / GB


Tillsammans med The Center for Intercultural Theology and the Study of Religion vid Universitetet I Salzberg har ICCJ instiftat Seelisberg Prize (på € 10 000) som ska delas ut årligen till en person som på ett särskilt sätt bidragit till den judisk-kristna dialogen. Den första mottagaren av priset professor Amy-Jill Levine fick priset för sin forskning och undervisning.