Passionstidens antijudiska berättelser

International Council of Christians and Jews
Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations, Boston College

ICCJ, International Council of Christians and Jews har i samarbete med Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations producerat fyra videoföredrag om hur man kan presentera passionshistorien utan att lägga skulden på judarna.

Föredragen tecknar bakgrunden till antijudiska utläggningar av passionstidens texter, som under århundradenas lopp orsakat att judar förföljts och till och med dödats. Här får man förslag till hur man kan betona andra aspekter av berättelserna.

Teman för föredragen är Judas and Betrayal, The Jewish Leaders and Conspiracy, The Jewish Crowd, Pilate and Guilt, och The Crucifixion and Accountability. De är avsedda för predikanter, lärare och allmänheten. Det finns också diskussionsfrågor för dem, som vill se videoföredragen tillsammans med andra och samtala om dem.

Videoföredragen finns att ses på ICCJ:s hemsida: https://www.iccj.org/resources/passion-video-series.html