Video från Vatten som förvandlar

Här är videoupptagning från programmet Vatten som förvandlar 6 mars 2022. Vatten är nödvändigt för liv och hälsa men har också en viktig roll i våra trosföreställningar. Ulf Lindgren berättar om dop i Svenska kyrkan, Gunnel Borgegård om baptistdop och Ute Steyer berättar om mikve, ett rituellt judiskt bad. Värd är Gunnel Borgegård.