Hebreerbrevet och ersättningsteologin

Hebreerbrevet i Nya testamentet har ofta åberopats som stöd för kristen ersättningsteologi. I denna artikel https://www.christiancentury.org/article/critical-essay/new-testament-s-most-dangerous-book-jews visar Jesper Svartvik att det finns goda skäl för att tolka Hebreerbrevet på ett annat sätt. Svartvik, som tidigare var innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi, är numera gästprofessor vid Boston College. Hans senaste bok heter De sju haven i Bibelns värld (Votum förlag, 2021).